Tổng quan chương trình học Dewey

Integrity, Đam mê, Hào phóng, và Học tập suốt đời chính là bốn giá trị cốt lõi nền tảng cho chương trình và phương pháp giảng dạy tại Dewey – ngôi trường của khám phá, sáng tạo và tác động.

Phương pháp giảng dạy

Tại Dewey, chúng tôi mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập liên môn, môi trường học tập cá nhân hóa và phù hợp với bối cảnh toàn cầu. Học sinh tương tác và tham gia vào cộng đồng quốc tế thông qua các bối cảnh thực tế và chân thật ngay tại nhà trường.

Phương pháp giảng dạy Dewey dựa trên việc cung cấp kiến thức nền tảng và chương trình giảng dạy tiên tiến, được mô tả cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp thu và thông thạo tiếng Anh. Trọng tâm của chúng tôi là các phương pháp giảng dạy truy vấn (inquiry-based), sử dụng các thói quen tư duy để thu hút sự tò mò và niềm đam mê của học sinh.

Chương trình học

Các chương trình học tại Dewey mang tính sáng tạo, khu biệt hóa, và khác biệt. Chương trình học được xây dựng để nâng cao kiến thức và các kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh thông qua việc áp dụng các mô hình tư duy thiết kế (design thinking), sáng tạo và hợp tác. Chương trình chú trọng đảm bảo năng lực song ngữ Anh-Việt cho học sinh, trang bị cho các em có đủ kỹ năng để thành công khi học tại các trường đại học Việt Nam và nước ngoài. Các phương pháp giảng dạy tiên tiến và dựa trên mô hình tư duy thiết kế (design thinking) cho phép học sinh áp dụng những kiến thức và kỹ năng mà các em học được vào thực tế.

Tại Dewey, có 4 chương trình học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, bao gồm Chương trình Nâng cao Dewey, Chương trình Song ngữ Dewey, Chương trình Adventure và Chương trình Journey. Ngoài ra học sinh sẽ có cơ hội tham gia chương trình trải nghiệm học tập, văn hóa tại Mỹ.

chương trình nâng cao Dewey

Chương trình Nâng cao Dewey

Cơ sở: Dewey Cầu Giấy

Chương trình Nâng cao Dewey trang bị cho học sinh sẵn sàng cho bậc Đại học, Cao đẳng trong nước và quốc tế. Chương trình tiếng Việt tập trung hướng đến những trải nghiệm chuyên sâu và sáng tạo, đồng thời chương trình tiếng Anh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cần thiết để học sinh có thể thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa.

chương trình song ngữ tại trường liên cấp Dewey

Chương trình Song ngữ Dewey

Cơ sở: Dewey Tây Hồ Tây

Chương trình Song ngữ là chương trình nền tảng cốt lõi của Dewey dành cho học sinh Khối 1 đến Khối 12. Cấu trúc và cách tổ chức chương trình Song ngữ được thiết kế để học sinh đạt được năng lực ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt ở mức đáng kể, cũng như giúp các em hiểu sâu hơn về các khái niệm hợp tác, sáng tạo và mô hình tư duy thiết kế (Design thinking).

Chương trình quốc tế Dewey Adventure

Chương trình quốc tế
Dewey Adventure

Cơ sở: Dewey Tây Hồ Tây

Chương trình Adventure dành cho học sinh khối 6 đến khối 12. Đây là chương trình giúp các em học sinh phát triển khả năng diễn đạt và lưu loát Tiếng Anh để sẵn sàng theo học tại các trường ĐH nước ngoài. Chương trình học tập trung mang đến cho học sinh trải nghiệm tiếp thu ngôn ngữ tiếng Anh một cách sáng tạo và mở rộng hơn, trong khi vẫn đảm bảo tôn trọng các yêu cầu học tập của ngôn ngữ tiếng Việt.

chương trình Quốc tế Dewey Journey

Chương trình
Quốc tế Dewey Journey

Cơ sở: Dewey Tây Hồ Tây

Chương trình Journey dành cho học sinh khối 9 đến khối 12. Chương trình yêu cầu khả năng tiếng Anh đầu vào và năng lực học thuật vượt trội. Học sinh theo Chương trình này sẽ có khả năng thi đỗ vào các trường Đại học có danh tiếng trên Thế giới. Ngoài ra học sinh có cơ hội ứng tuyển vào Chương trình Văn bằng đổi mới sáng tạo, nếu trúng tuyển và theo học thành công Chương trình này, học sinh sẽ được nhận thêm Bằng Đổi mới sáng tạo.

The Dewey Schools cam kết mang đến cho học sinh cơ hội học tập đa dạng

The Dewey Schools cam kết mang đến cho học sinh cơ hội học tập đa dạng để có thể thành công ở bất cứ nơi đâu. Học sinh Dewey được trang bị sẵn sàng các kỹ năng thế kỷ 21 nhằm đáp ứng các yêu cầu, thử thách trước sự thay đổi của thế giới.