Tổng quan chương trình đào tạo tại Dewey

Trang chủ • Tổng quan chương trình đào tạo tại Dewey
thiet-ke-chuong-trinh

Thiết kế
chương trình

phuong-phap-giang-day-icon

Phương pháp
giảng dạy

Chương trình học thuật tại The Dewey Schools chú trọng vào phát triển năng lực toàn diện của cá nhân, dựa trên 5 trụ cột giáo dục vững chắc.

cis-schools-member-1

The Dewey Schools trực thuộc CIS – một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. CIS được thành lập vào năm 1949 và có hơn 1.360 tổ chức thành viên bao gồm hơn 740 trường học; 610 trường cao đẳng/đại học, đặt tại 122 quốc gia.

Chương trình học tại TDS chú trọng vào phát triển năng lực toàn diện của cá nhân, dựa trên 5 trụ cột giáo dục vững chắc.

cis-schools-member-1

The Dewey Schools trực thuộc CIS – một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. CIS được thành lập vào năm 1949 và có hơn 1.360 tổ chức thành viên bao gồm hơn 740 trường học; 610 trường cao đẳng/đại học, đặt tại 122 quốc gia.