Chương trình Quốc tế Journey

Trang chủ • Chương trình Quốc tế Journey

Chương trình Quốc tế Journey được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ). Học sinh tốt nghiệp nhận bằng Tú tài Mỹ có giá trị công nhận toàn cầu.

Các cơ sở đang triển khai

tong-quan-chuong-trinh-quoc-te-journey

Thông tin chung

Lộ trình học

Tiểu học, THCS, THPT

thời lượng học bằng Tiếng Anh

90% (36 tiết/ tuần)

Mục tiêu đầu ra

IELTS 8.0+ | Điểm trung bình (Mỹ) 3.50 – 4.00

Bằng cấp

Bằng Tú tài Mỹ & cơ hội nhận thêm Bằng Đổi Mới Sáng Tạo (Innovation Diploma)