Khởi đầu sự nghiệp của bạn tại The Dewey Schools

Trang chủ • Tuyển dụng
Tầm nhìn về giáo dục

Chúng tôi tin rằng những giáo viên xuất sắc sẽ tạo nên những trường học xuất sắc

Nhà trường kiến tạo môi trường kết hợp tinh hoa giáo dục Mỹ và Việt Nam, giúp các thế hệ học sinh thụ hưởng đặc quyền học tập như học sinh Mỹ nhưng vẫn giữ trọn giá trị văn hóa Việt Nam.

tuyen-dung-tam-nhin-giao-duc