Trải nghiệm giáo dục Mỹ tại The Dewey School Tây Hồ Tây

Home • Campus
gioi-thieu-co-so
Vector
rectangle
triangle
giới thiệu

The Dewey Schools Tây Hồ Tây - một trong những công trình trường học mang tầm vóc quốc tế và hiện đại nhất Việt Nam

Nhà trường kiến tạo môi trường kết hợp tinh hoa giáo dục Mỹ và Việt Nam, giúp các thế hệ học sinh thụ hưởng đặc quyền học tập như học sinh Mỹ nhưng vẫn giữ trọn giá trị văn hóa Việt Nam. Các em được trang bị hành trang gồm tư duy độc lập, tự tin, sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực của công dân toàn cầu để tự tin chinh phục thử thách trong một thế giới đa dạng, kết nối và nhiều biến động.