...

Hướng dẫn quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Nội dung
Tác giả bài viết

Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học là bắt buộc theo quy định chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trong đó, học sinh trải nghiệm thực tiễn đời sống gia đình, xã hội và nhà trường, tham gia hoạt động hướng nghiệp và phục vụ cộng đồng theo sự hướng dẫn, tổ chức của nhà giáo dục.

Vậy quy định cụ thể quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học là như thế nào? The Dewey Schools sẽ cùng tìm hiểu đáp án cho câu hỏi này trong nội dung dưới đây. 

huong-dan-quy-trinh-thiet-ke-hoat-dong-trai-nghiem-o-tieu-hoc

Hướng dẫn quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Hoạt động trải nghiệm của học sinh tiểu học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể công bố tháng 7/2017. Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học là hoạt động bắt buộc, học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức, kỹ năng trong nhiều lĩnh vực để thực hiện trải nghiệm dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức của nhà giáo dục. Trong đó học sinh vừa là người tham gia, vừa là người thiết kế và tổ chức hoạt động cho chính mình bằng trải nghiệm của bản thân. 

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trả tự khám phá, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động, cuộc sống để học tập, làm việc, sinh hoạt có trách nhiệm và kế hoạch. Từ đó học sinh bắt đầu phát hiện, xác định được sở trường, năng lực và chuẩn bị một số năng lực cơ bản cần thiết của người lao động tương lai, người công dân có trách nhiệm. 

Hoạt động giáo dục trải nghiệm ở cấp tiểu học là: 

 • Giáo dục trải nghiệm trong trường tiểu học có vai trò, vị trí là hoạt động giáo dục bắt buộc tương tự các môn học khác 
 • Giáo dục trải nghiệm là con đường để hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh dựa trên sự huy động kiến thức, kỹ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau của giáo dục
 • Mục tiêu cơ bản của hoạt động trải nghiệm là để học sinh trải nghiệm thực tiễn đời sống của gia đình, nhà trường, xã hội, tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng và hướng nghiệp
 • Quan điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm xuất phát từ quan điểm dạy học thông qua hoạt động và bằng hoạt động, học sinh phải được trải nghiệm những điều đã được học trong nhà trường. 

Để thiết kế hoạt động trải nghiệm của học sinh tiểu học đạt hiệu quả, người thiết kế cần chú ý một số nguyên tắc sau: 

 • Thiết kế hoạt động trải nghiệm căn cứ vào vai trò, vị trí, nhiệm vụ, tính chất của hoạt động trải nghiệm
 • Thiết kế hoạt động trải nghiệm cần căn cứ vào mục đích, hình thức, nội dung, phương pháp và nguyên tắc tổ chức hoạt động trải nghiệm
 • Thiết kế hoạt động trải nghiệm cần căn cứ vào bản chất hoạt động tâm lý của học sinh, để hình thành động cơ, mục đích, nhiệm vụ, phương tiện hoạt động học tập. 
 • Thiết kế hoạt động rõ ràng, mỗi hoạt động phải giải quyết trọn vẹn vấn đề nào đó theo yêu cầu đặt ra. Chúng ta có thể lồng ghép nhưng phải tường minh, hình thành được năng lực mới cho học sinh vì hoạt động nào cũng phải có động cơ, hành động với mục đích, thao tác nào và cũng phải có phương tiện. 

Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu và nội dung hoạt động trải nghiệm

quy-trinh-thiet-ke-hoat-dong-trai-nghiem-o-tieu-hoc-01

Nghiên cứu mục tiêu là bước đầu của quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Giáo viên tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy học trải nghiệm đã được quy trình trong chương trình tiểu học. Xác định rõ kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất cần hình thành cho học sinh. Từ đó lên ý tưởng thiết kế, đặt tên hoặc chủ đề cho hoạt động trải nghiệm tương ứng với nội dung dạy học. Cụ thể: 

Mục tiêu của hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Xác định mục tiêu trong quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học nhằm hình thành phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù. Các năng lực có thể kể đến là năng lực định hướng nghề nghiệp, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực thích ứng với những biến động trong cuộc sống, một số kỹ năng sống cần thiết phù hợp khác. 

Chương trình giáo dục giúp học sinh hình thành, phát triển 5 phẩm chất chủ yếu là yêu nước, chăm chỉ, trung thực, nhân ái và trách nhiệm. Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành cho học sinh một số năng lực cốt lõi như năng lực tự chủ tự chủ và tự học, năng lực hợp tác và giao tiếp, năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề. 

Bên cạnh đó năng lực chuyên môn được hình thành và phát triển thông qua một số hoạt động giáo dục nhất định và một số môn học là năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tin học, công nghệ, thể chất, thẩm mỹ. Chương trình giáo dục còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu (năng lực đặc biệt) của học sinh. 

Nội dung hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Nội dung hoạt động trải nghiệm ở tiểu học xoay quanh các mối quan hệ giữa học sinh với chính bản thân, giữa học sinh với người khác, học sinh với cộng đồng và xã hội, học sinh với nghề nghiệp và học sinh với môi trường. Nội dung này được triển khai thông qua 4 nhóm hoạt động chính là hoạt động phát triển cá nhân, hoạt động xã hội, hoạt động lao động và phục vụ cộng đồng. 

Nội dung hoạt động trải nghiệm tiểu học được chia thành 2 giai đoạn là giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: 

 • Giai đoạn hoạt động giáo dục cơ bản: Giai đoạn giáo dục này để hình thành các kỹ năng sống, phẩm chất, thói quen… thông qua quá trình sinh hoạt tập thể, tham gia các dự án học tập, câu lạc bộ, hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội, lao động… Nội dung hoạt động tập trung nhiều vào các hoạt động phát triển bản thân, kỹ năng quan hệ với bạn bè và giáo viên, kỹ năng sống, kỹ năng quan hệ với những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó học sinh cũng được tổ chức thực hiện một số nghề gần gũi với các em.
 • Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Trong giai đoạn thứ 2, mỗi học sinh bắt đầu xác định được năng lực, sở trường và chuẩn bị một số năng lực cơ bản của người lao động trong tương lai, người công dân có trách nhiệm. 

Nội dung giáo dục tiểu học theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó tất cả các lớp của cấp học đều có môn học Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm. Cụ thể: 

 • Nội dung chương trình lớp 1 và lớp 2 bao gồm:  Toán, Tiếng Việt, Đạo đức,Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và 2 môn học tự chọn: Ngoại ngữ 1, Tiếng dân tộc thiểu số
 • Nội dung chương trình lớp 3: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Ngoại ngữ 1, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Tin học và Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm.
 • Nội dung chương trình lớp 4 và lớp 5: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Khoa học, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Tin học và Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm.

quy-trinh-thiet-ke-hoat-dong-trai-nghiem-o-tieu-hoc-02

Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học cần xác định nội dung của chương trình

Mục đích của bước tìm hiểu, nghiên cứu mục tiêu, nội dung dạy học trải nghiệm là để giáo viên có ý tưởng thiết kế, đặt tên hoặc chủ đề cho hoạt động trải nghiệm tương ứng với nội dung dạy học. 

Ví dụ: Môn Toán lớp 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/ 12/ 2018)

 • Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn

Ví dụ: Thực hành các hoạt động liên quan đến đo lường, tính toán, ước lượng như ước lượng, tính toán diện tích, chu vi góc của một số hình phẳng trong thực tế liên quan đến các hình phẳng đã học; xác định năm, thế kỷ đánh dấu sự ra đời của một số sự kiện văn hóa – xã hội, lịch sử, phát minh khoa học; tính toán ước lượng về dung tích, khối lượng…

Nội dung, yêu cầu cần đạt: Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số tình huống đơn giản gắn với vấn đề phát triển kinh tế, xã hội hay có tính toàn cầu như giáo dục tài chính, biến đổi khí hậu, biên giới, phát triển bền vững…) và thực hành mua bán, trao đổi tiền tệ.

 • Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ học chính khóa liên quan đến ôn tập, củng cố kiến thức, giải quyết vấn đề phát sinh trong tình huống thực tiễn có liên quan đến toán học. Ví dụ: Tổ chức các trò chơi hay hoạt động liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa; tung đồng xu, xúc xắc; lắp ghép, xếp hình…
 • Hoạt động 3: Tổ chức giao lưu với học sinh có năng khiếu toán trong và ngoài trường (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)

Cần xác định rõ mục tiêu hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh trong mỗi bài học, tiết học. Xác định rõ mục tiêu trọng tâm theo yêu cầu cần đạt trong chương trình. Từ đó xác định rõ tình huống hoạt động trải nghiệm để phân loại các dạng hoạt động thuộc loại hình khám phá, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, năng lực, phẩm chất gì cho học sinh. 

Ví dụ: Sau khi học sinh học xong công thức tính diện tích hình chữ nhật, giáo viên cho học sinh trải nghiệm khái niệm tính diện tích mặt bàn. Từ đó thiết kế trò chơi thú vị “Ai nhanh, ai giỏi” xếp kẹo vào mâm có hình chữ nhật hoặc hình vuông/ hình tròn

Cha mẹ quan tâm: Danh sách 33 trường cấp 1 ở Hà Nội đào tạo trẻ tốt nhất

Bước 2: Phân tích nguồn gốc phẩm chất và năng lực cần có ở học sinh

Xác định nguồn gốc phẩm chất, năng lực cần hình thành ở người học bằng cách trả lời các câu hỏi như tại sao, ở đâu tạo thành năng lực, phẩm chất đó? Đây là căn cứ khóa học quan trọng trong quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học để phát triển bước tiếp theo là phân giải khái niệm làm nên phẩm chất, năng lực cho học sinh. 

Chúng ta gọi chung khái niệm làm nên năng lực, phẩm chất cho học sinh là khái niệm. Khái niệm này bao gồm 2 hình thái là hình thái vật chất và hình thái logic tồn tại. 

 • Hình thái vật chất bao gồm các hiện tượng, sự kiện khách quan… gọi là vật liệu. Khái niệm (hình thành năng lực, phẩm chất) chỉ có 1 nhưng có rất nhiều vật liệu. Ví dụ: Khái niệm “năng lực ngôn ngữ” là duy nhất nhưng ví dụ về năng lực ngôn ngữ cụ thể có nhiều như năng lực viết, năng lực nói…
 • Hình thái logic tồn tại: Hình thái logic tồn tại bao gồm nhiều thuộc tính, bản chất, tính chất… dùng để phân biệt giữa các khái niệm. Ví dụ: khái niệm ngôn ngữ khác với năng lực thể chất, năng lực tính toán

Hình thái logic tồn tại là duy nhất và thuần khiết, từ hình thái phát hiện ra nguồn gốc sinh thành ra nó. Ví dụ: Khái niệm năng lực ngôn ngữ của con người là tập hợp của các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ liên hệ, tác động qua lại với nhau

quy-trinh-thiet-ke-hoat-dong-trai-nghiem-o-tieu-hoc-03

Phân tích nguồn gốc phẩm chất và năng lực cần có ở học sinh

Bước 3: Phân tích khái niệm làm nên phẩm chất và năng lực

Trong quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, căn cứ vào logic tồn tại của khái niệm năng lực, phẩm chất giáo viên phân giải khái niệm ra thành các yếu tố cấu thành một cách tường minh, không được nhầm lẫn.

Ví dụ: Phân giải khái niệm lòng yêu nước sẽ bao hàm cả lòng yêu quê hương, yêu con người, yêu truyền thống và văn hóa dân tộc, yêu gia đình, yêu bạn bè…

Để phân tích khái niệm giáo viên cần đưa ra khái niệm đã có trong nhận thức ra ngoài và phân giải thành các yếu tố cấu thành. Để phân giải hiệu quả nên nắm chắc nội hàm và ngoại diên và không được nhầm lẫn khái niệm. 

Bước 4: Tuyến tính hóa cấu trúc logic của khái niệm

Tuyến tính hóa cấu trúc logic của khái niệm làm nên năng lực, phẩm chất tường minh hóa thành các việc làm cụ thể, tuân theo trật tự tuyến tính về thời gian nghiêm ngặt. Ví dụ: Muốn hình thành năng lực ngôn ngữ thì trước tiên học sinh phải học phát âm, sau đó học chữ viết, nghĩa của từ, ngữ pháp, thực hành nói thành câu, thành đoạn và bài luận…

Bước 5: Mô hình hóa cấu trúc logic của khái niệm

Tiến hành tìm vật liệu sư phạm để tường minh hóa, mô hình hóa cấu trúc logic tồn tại của khái niệm bằng mô hình, sơ đồ, quy tắc, ngôn ngữ công thức. Ở quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học này, giáo viên mô hình hóa sau khi đã có khái niệm làm nên năng lực, phẩm chất của người học để dễ tổ chức trải nghiệm. Ví dụ: Sử dụng sơ đồ tư duy để mô hình hóa khái niệm. 

Giáo viên nên chọn lựa vật liệu điển hình để hình thành khái niệm, nếu không tìm được vật liệu sư phạm để tường minh hóa logic tồn tại của khái niệm thì không nên tổ chức dạy học theo phương pháp này. Ví dụ: Để dạy học sinh nhận dạng hình chữ nhật nên chọn các vật tượng trưng như mặt bảng, quyển sách, tấm bìa báo… không nên chọn các vật có thể có nhiều hình dạng sẽ dễ gây nhầm lẫn như mặt bàn. 

Bước mô hình hóa cấu trúc logic của khái niệm khá khó khăn nhưng đóng vai trò quan trọng. Cần tìm đúng vật liệu sư phạm, bởi nếu không tìm được để tường minh hóa logic tồn tại của khái niệm thì không thể tổ chức dạy học theo quan điểm hoạt động. 

quy-trinh-thiet-ke-hoat-dong-trai-nghiem-o-tieu-hoc-04

Mô hình hóa cấu trúc logic của khái niệm

Tham khảo: Tổng hợp những nghiên cứu về dạy học trải nghiệm trên thế giới

Bước 6: Thiết kế hoạt động tương thích với cấu trúc

Mỗi hoạt động trải nghiệm là sự trải nghiệm của học sinh đối với một khái niệm làm ra sản phẩm tạo nên năng lực, phẩm chất. Vì vậy ở bước tiếp theo trong quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, giáo viên cần căn cứ vào chuẩn năng lực, phẩm chất để thiết kế các hoạt động trải nghiệm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 

Các bước để tiến hành thiết kế một hoạt động: 

 • Căn cứ vào cơ sở cấu trúc logic đã được tuyến tính hóa. ứng với mỗi thành phần cấu thành thiết kế hoạt động cụ thể tương thích với cấu trúc và nội dung của khái niệm.
 • Tương ứng với mỗi hoạt động – việc làm thiết kế thành 1 hoặc vài thao tác tùy theo cấu trúc logic tuyến tính, đảm bảo không bỏ sót thao tác. Do nếu bỏ sót thao tác nào sẽ chỉ tạo thành sản phẩm lỗi, không tạo thành sản phẩm trải nghiệm. 
 • Đối với mỗi thao tác phải thiết kế phương tiện đảm bảo tạo ra sản phẩm chắc chắn

Như vậy mỗi việc là sẽ là 1 hành động trải nghiệm tương ứng với một vài thao tác trải nghiệm. Khi người học hoàn thành 1 chuỗi các hoạt động trải nghiệm thì đồng thời phẩm chất, năng lực sẽ được hình thành hoặc mô phỏng trong trí não học sinh. 

Lưu ý: Khi thiết kế hoạt động trải nghiệm cần chú ý đảm bảo tính đầy đủ, tính mục đích và tính thực tiễn. Trong đó: 

 • Tính đầy đủ: Tính đầy đủ là đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện xong các hoạt động. Tránh việc thừa hoặc thiếu sẽ làm rối quy trình kỹ thuật và gây lãng phí. 
 • Tính mục đích: Đối với tính mục đích thì mỗi thao tác, hành động của trải nghiệm phải có mục đích rõ ràng, tạo ra sản phẩm gì. 
 • Tính thực tiễn: Cần lưu ý thực tiễn hóa vấn đề, nêu và giải quyết vấn đề, phát hiện – tìm tòi, khái quats hóa, phân tích, trừu tượng hóa, kiểm tra và đánh giá kết quả. Từ đó giúp học sinh điều chỉnh nội dung, cách trải nghiệm, phát triển những ý tưởng mới. 

Bước 7: Phân bậc hoạt động trải nghiệm

Từ bước này chúng ta chuyển sang giai đoạn tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. Phân bậc hoạt động trải nghiệm là cơ sở cho việc điều hành hoạt động, giáo viên nên xác định đúng mức độ, yêu cầu người học phải đạt được của mỗi hoạt động. 

Căn cứ vào độ khó, độ phức tạp của khái niệm hoặc căn cứ theo trình tự quá trình nhận thức của trẻ, giáo viên tổ chức phân bậc theo nấc thang từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ đơn lẻ đến phức hợp, từ cụ thể đến trừu tượng… Phân bậc hoạt động trải nghiệm giúp giáo viên dễ dàng điều khiển quá trình trải nghiệm của học sinh. 

quy-trinh-thiet-ke-hoat-dong-trai-nghiem-o-tieu-hoc-05

Phân bậc trong quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

Bước 8: Lựa chọn phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm

Mỗi nội dung trải nghiệm đều có liên hệ mật thiết với những hoạt động nhất định, do đó cần lựa chọn và sử dụng các phương tiện, phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm phù hợp với thiết kế.  Phát hiện những hoạt động tiềm tàng trong 1 nội dung là vạch ra con đường để trải nghiệm nội dung đó. 

Nếu hoạt động trải nghiệm theo kiểu thông báo, tái hiện, giáo viên đọc, học sinh ghi nhớ, ghi chép thì người học chỉ nắm bắt được mô hình, biểu tượng hoặc phần ngoài của phẩm chất, năng lực. Sản phẩm thu được sau quá trình trải nghiệm là trí thức, kinh nghiệm không có tính khoa học, chính thống, vững chắc. 

Sau đó, giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh theo thiết kế đã phân bậc. 

Bước 9: Tổng kết và chốt kết quả trải nghiệm

Mỗi hoạt động trải nghiệm đều có 1 hoặc nhiều mục đích khác nhau nên cần phải tổng kết. Giáo viên có thể tổng kết hoặc giao cho nhóm học sinh thực hiện các hoạt động trải nghiệm. Sau trải nghiệm, thầy cô giáo nên gợi ý cho người học tự tổng kết và trình bày kết quả. 

Nội dung bài viết trên đây là hướng dẫn quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. Phương pháp dạy học theo hướng trải nghiệm đã và đang khẳng định được tính hiệu quả và có tầm quan trọng trong việc đưa chương trình học tập đến gần hơn với thực tế, để người học áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Từ đó giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của việc học tập và học tập một cách tích cực, chủ động hơn.

Xem thêm: Khám phá quy trình học trải nghiệm cùng The Dewey Schools

Tác giả bài viết
Đăng ký để nhận thêm nhiều bài viết thú vị

Nhận tư vấn ngay!

Vui lòng để lại thông tin để đội ngũ The Dewey School hỗ trợ anh chị nhanh nhất có thể!


Nhận tư vấn ngay!

Vui lòng để lại thông tin để đội ngũ The Dewey School hỗ trợ anh chị nhanh nhất có thể!


Vũ Thị Bích Hạnh
Vu Thi Bich Hanh

School Safety and QA Team Leader

Qualifications:
– Engineer of Ecological Biotechnology, Master of Science in Engineering, Kazan National University of Technology – Russia

Experience:
– 4 years of experience in the field of environmental impact assessment
– 3 years of experience in the field of management according to ISO standards
– More than 6 years working in the field of education

Education perspective: “Under the sun no more noble professions of teacher” – Comenxki. For me, Education is the profession that brings the most value to people, I look forward to contributing to this noble career.

image-success

Gửi thành công

Bạn đã gửi thành công. Vui lòng chờ đợi thông tin từ The Dewey Schools. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất

Cô Đỗ Ngọc Khanh, PGS. TS Tâm lý học
Đỗ Ngọc Khanh, PGS. TS Tâm lý học

Trưởng ban: Cuộc sống và Nghệ thuật

Trình độ

Bằng Cử nhân tâm lý học do Đại học Tổng hợp Roxtov trên sông Đông, Cộng hòa Liên Bang Nga cũ cấp

Bằng Tiến sỹ tâm lý học do Viện Tâm lý, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cấp

Các khóa đào tạo về chuyên ngành:

 • Sau tiến sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại đại học Vanderbilt Hoa kỳ
 • Đưa Nghệ thuật vào phát triển cộng đồng: Quỹ Ford Fundation (Training course on Giving Art to Community Development held by Ford foundation & David Assembly )
 • Training course on Psychotherapy held by EPP Paris, France
 • Training course on group therapy held by Quebec University
 • Training course on training of trainer held by LVEP
 • Training course on International training of trainer technology of participation held by ICA USA
 • Training course on “Children living with Domestic violence: recovery with ART
 • Training course on : (1) Art in development methods, and (2) “How to research the physical and emotional punishment of children” ((1) Chiengmai, (2) Bangkok, Thailand
 • Training workshop on “International Evaluation of LVEP” by UNESCO (University of California at Berkeley, USA )
 • Training course on “CBT applied to depression, anxiety, anger, PTSD and OCD” (Australia)
 • 4 week-long training program in Clinical psychology/ best practice in working with children, Melbourne Uni, Latrobe Uni, RMIT. Australia
 • Training course on “Social Work”, Pattaya, Thailand
 • Training course on “Mental Health” Goa, India


Kinh nghiệm

 • 25 năm kinh nghiệm với tư cách chuyên gia tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
 • 10 năm là giảng viên môn Tâm bệnh học và kỹ năng tham vấn cho chương trình đào tạo Cao học tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại trường Đại Học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Học viện Khoa học xã hội Việt Nam.
 • 10 năm làm điều phối viên chương trình Giáo dục Giá trị sống: Đã đào tạo cho nhiều nghìn giáo viên ở khắp các tỉnh thành Việt Nam thông qua các dự án của MOET, Plan Intenational, Unicef về phương pháp lấy học sinh làm trung tâm để dậy giá trị sống.
 • 5 năm làm chuyên gia hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em vi phạm pháp luật của UNICEF ở Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh
 • 5 năm trưởng ban tâm lý với nhiệm vụ hỗ trợ tâm lý và hành vi cho trẻ em đường phố ở tổ chức Trẻ em con rồng xanh (Tổ chức phi chính phủ do Úc tài trợ).
 • 3 năm chuyên gia tư vấn tâm lý học đường cho trường THPT Đinh Tiên Hoàng và THCS Phương Liên
 • Giảng viên thỉnh giảng cho khoa Tâm lý ở Viện Marie Haps, thuộc Trường Leonard de Vinci của Bỉ và khoa Xã hội học thuộc Đại học Gdank Balan
 • 2 năm lãnh đạo nhóm làm dự án “Nghệ thuật trong phát triển Cộng đồng”
 • 1 năm tham gia dự án hỗ trợ tâm lý cho học sinh có vấn đề về hành vi ở một số trường tiểu học công thuộc thành phố Vandebilt, bang Tennessee, Mỹ
Thầy Trần Mạnh Tùng_
Trần Mạnh Tùng

Giám đốc chương trình Tiếng Việt THCS&THPT.

Trưởng ban Toán THCS&THPT.

Bằng cấp

 • Thạc sĩ Toán học (ĐHSP Hà Nội)
 • Chứng chỉ Quản lí giáo dục (ĐH Giáo dục).


Kinh nghiệm

Tính đến thời điểm hiện tại:

 • Có trên 20 năm làm giáo dục: Quản lí chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các loại hình nhà trường khác nhau: Dân lập, Thực nghiệm, Quốc tế.
 • Có hàng trăm bài báo về lĩnh vực giáo dục.


Quan điểm giáo dục

Tôi theo đuổi triết lý “GIÁO DỤC KHAI PHÓNG”. Làm giáo dục là tìm cách làm và thực hiện để phát huy tối đa tiềm năng của học sinh.

Cam kết đóng góp

 • Xây dựng chương trình môn Toán tích hợp, chương trình môn Toán Tiếng Anh tiến bộ, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập và thành quả đầu ra của các nhà trường.
 • Thiết kế các Sách bài tập môn Toán từ lớp 6 – 12 chính xác và phù hợp.
 • Đào tạo giáo viên Toán, giáo viên TDS THCS&THPT theo phương pháp dạy học và các năng lực của TDS.
 • Quản lí, vận hành khối THCS&THPT hiệu quả, góp phần mở rộng, nâng cao chất lượng các cơ sở trường học TDS.
 • Liên tục học hỏi, rèn luyện và truyền cảm hứng đến học sinh, giáo viên về thực hành các giá trị cốt lõi của tổ chức.
Lô Thúy Phương
Lô Thúy Hương
Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Chương trình Tiếng Việt cấp Tiểu học

Trình độ:
Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Lý luận và Phương pháp dạy học tiểu học) tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm:
– Có gần 30 năm làm Giáo dục: Điều hành chuyên môn, đứng lớp giảng dạy và làm chủ nhiệm
– Có gần 20 năm nghiên cứu về các phương pháp tổ chức dạy học hiện đại, hiệu quả; nghiên cứu về các tư tưởng, đường lối giáo dục; xây dựng nội dung chương trình, viết sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo các môn học trong trường Phổ thông, đặc biệt là môn Toán; viết kế hoạch dạy học các môn học; đào tạo và huấn luyện giáo viên về cách thiết kế bài dạy, cách tổ chức dạy học cho học sinh.

Quan điểm giáo dục:
Giáo dục trong Nhà trường phổ thông đem đến cho học sinh sự phát triển toàn diện về THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN. Nội dung kiến thức của các môn học đưa đến cho học sinh phải ngang tầm với xã hội các em được sinh ra và trưởng thành. Phương pháp tổ chức dạy học trong Nhà trường là phương pháp của Nhà trường hiện đại, coi nội dung tri thức là sản phẩm mỗi học sinh phải tự làm ra cho chính mình bằng một hệ thống VIỆC LÀM, mỗi VIỆC LÀM được thiết kế thành một chuỗi THAO TÁC, theo trật tự chặt chẽ, ai làm cũng được, làm đâu chắc đấy, làm ra sản phẩm tất yếu và tốn ít thời gian nhất. Nguyên tắc vàng của nghiệp vụ sư phạm trong Nhà trường là “không đem đến cho học sinh sản phẩm làm sẵn, muốn có gì học sinh phải tự làm lấy cho chính mình”. Giáo dục trong trường Phổ thông không so sánh học sinh này với học sinh khác, coi mỗi học sinh là một cá thể độc lập, được tôn trọng và phát triển an toàn. Mục tiêu cơ bản của giáo dục trong trường Phổ thông là tạo cho học sinh có được các năng lực giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống trong mọi tình huống có thể, tạo cho học sinh có được năng lực tự học và tự hoàn thiện bản thân.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hải

Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội & Nhân văn Tiểu học

Trình độ

Thạc sĩ Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm

–  Gần 20 năm tham gia giảng dạy, đào tạo giáo viên và quản lý giáo dục từ bậc Tiểu học đến THPT.
–  Tham gia điều hành quản lý Dự án Chương trình Giáo dục Hiện đại Cánh Buồm hoạt hoạt động từ 2009 đến nay. Tham gia biên soạn sách Giáo khoa, sách Sư phạm và xây dựng chương trình các môn Văn, Tiếng Việt, Giáo dục Lối sống Cánh Buồm.
– Xây dựng và cải tiến chương trình, giám sát vận hành chương trình các môn KHXH & NV tại Hội đồng Khoa học và Sư phạm Dewey từ 2015 đến nay.

Quan điểm giáo dục

Sứ mệnh của nhà giáo hiện đại không phải là người truyền đạt kiến thức sẵn có cho học sinh mà là người thiết kế, tổ chức hệ thống VIỆC LÀM để mỗi học sinh có thể TỰ LÀM ra kiến thức cho mình. Chỉ bằng cách đó các em mới có năng lực TỰ HỌC, TỰ GIÁO DỤC để có thể TỰ LÀM RA CHÍNH MÌNH. Và vì thế, một nhà trường hiện đại phải là nơi tổ chức sự trưởng thành về tư duy cho mỗi học sinh thông qua con đường TỰ HỌC, từ đó mà có thể tạo ra một dân tộc tự học, một đời sống tự do và một đất nước tự cường.

tien-si-donetrus-g-hill
Tiến sĩ Donetrus G. Hill

Chuyên gia tư vấn Văn hóa trường học

Tiến sĩ Donetrus G. Hill là chuyên gia tư vấn về Văn hóa trường học thuộc Tập đoàn tư vấn trường học Global (GSCG) có 13 năm kinh nghiệm làm Hiệu trưởng ở các trường quốc tế trên thế giới.

Ông tư vấn cho The Dewey Schools về các vấn đề học tập và cuộc sống học đường, nhằm mang lại cho học sinh Dewey một môi trường học tập cởi mở, công bằng, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, từ đó bồi dưỡng cho các em sự chủ động trong học tập, lòng nhân ái, ý thức bảo vệ môi trường và phẩm chất lãnh đạo.

co-karen-bailey
Cô Karen Bailey

Chuyên gia tư vấn Hệ thống đánh giá

Cô Karen Bailey, Thạc sĩ Giáo dục với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, 17 năm kinh nghiệm phát triển chuyên môn, và 15 năm kinh nghiệm giữ các vị trí Giám đốc/ Trưởng các dự án giáo dục. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành công ty Tư vấn Giáo dục Baily.

Cô là chuyên gia tư vấn và đào tạo có danh tiếng trong lĩnh vực ĐO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ trong trường học. Cô là tác giả cuốn “Assessing to the Core” (tạm dịch “Đánh giá đến Cốt lõi”).

Với The Dewey Schools, cô Karen giữ vai trò tư vấn và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá chất lượng học tập của học sinh, cho phép tất cả học sinh cùng có cơ hội tiếp cận với chương trình đào tạo và thành công trong học tập.

thay-kjell-fenn
Thầy Kjell Fenn

Chuyên gia Tư vấn Phương pháp Giảng dạy

Thầy Kjell Fenn, Hiệu trưởng Học viện New Covenant đã có nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo trong ngành giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kỹ năng và xây dựng chương trình học theo mô hình sáng tạo. Thông qua các dự án phát triển chuyên môn, thầy Kjell Fenn đào tạo giáo viên về các phương pháp dạy học hiệu quả dựa trên thông lệ quốc tế và triết lý lấy học sinh làm trung tâm. Thầy cũng tham gia giám sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy dựa trên hứng thú học tập và nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời của học sinh.

co-janet-hale
Cô Janet Hale

Chuyên gia tư vấn Thiết kế chương trình

Cô Janet Hale, Thạc sĩ Giáo dục giàu kinh nghiệm thiết kế và vẽ bản đồ chương trình giảng dạy, chuyên gia tư vấn thuộc Tập đoàn tư vấn trường học Global (GSCG).

Cô Janet Hale là chuyên gia tư vấn thiết kế chương trình, giúp giáo viên và các lãnh đạo trường học hiểu các tiêu chuẩn bài giảng một cách có hệ thống, giúp họ xây dựng được phương thức dạy và học dựa trên tiêu chuẩn và mục tiêu bài học.

Cô hướng dẫn giáo viên cách mang đến cho học sinh các cơ hội tiếp cận kiến thức được giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn và mục tiêu bài học, tham gia tích cực vào các bài học và dự án, qua đó phục vụ nhu cầu phát triển trí tuệ, thể chất, xã hội và cảm xúc của tất cả học sinh The Dewey Schools.

tien-si-toby-a-travis
Tiến sĩ Toby A. Travis

Chuyên gia tư vấn Lãnh đạo trường học

Tiến sĩ Toby A. Travis – Chuyên gia tư vấn cấp cao và là một trong những thành viên sáng lập tập đoàn Tập đoàn tư vấn trường học Global (GSCG).

Ông hiện là Tổng Hiệu Trưởng của Học viện Village Christian ở Mỹ và là cựu quản trị viên cấp cao của một số trường quốc tế và song ngữ tại Mỹ. Tiến sĩ Travis là Giáo sư thỉnh giảng, Khoa Sau đại học, Chương trình Quốc tế Sau đại học dành cho các Nhà giáo dục của Đại học Bang New York. Ông là người sáng lập và phát triển công cụ đánh giá TrustED – Khung đánh giá dựa trên thực tiễn và nghiên cứu đã được xác thực, nhằm đảm bảo cải tiến trường học và phát triển lãnh đạo trên cơ sở dữ liệu.

Tiến sĩ Travis chịu trách nhiệm đào tạo phát triển chuyên môn và cố vấn cho các nhà lãnh đạo tại The Dewey Schools để nâng cao chất lượng tổng thể của giáo dục và quản lý trường học.

van-hoa-truong-hoc
Văn hoá trường học

Môi trường học tập đa văn hóa, cởi mở và thân thiện, thúc đẩy sự giao tiếp, phối hợp, sáng tạo và tư duy phản biện

Cô Amy Rachelle Krauth
Amy Rachelle Krauth​

Giám đốc Chương trình Tiếng Anh

Cô Amy Rachelle Krauth là Giám đốc Chương trình Tiếng Anh tại The Dewey Schools cơ sở Tây Hồ Tây.

Bằng cấp:

Cô có bằng Cử nhân trong lĩnh vực Sư phạm Tiếng Anh, Thạc sĩ sư phạm THCS chuyên ngành Nhân văn học. Cô đã có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ELA khối THCS & THPT. Từ năm học 2020-2021, Cô Amy làm việc tại ERPC cùng phối hợp với các chuyên gia của trường MVS và chuyên gia quốc tế để xây dựng chương trình Tiếng Anh ESL/ELA của TDS.

Kinh nghiệm:

Cô Amy hiện đang theo học Tiến sĩ chuyên ngành Chương trình và Giảng dạy tại Đại học Bắc Arizona tại Flagstaff, Arizona. Trọng tâm nghiên cứu của cô là khả năng tiếp cận chương trình giảng dạy dành cho người học tiếng Anh trong các trường học quốc tế.

phat-trien-chuyn-mon-giao-vien
Phát triển chuyên môn giáo viên

Đội ngũ giáo viên được đào tạo phát triển chuyên môn định kỳ bởi các Chuyên gia giáo dục quốc tế về phương pháp giảng dạy, năng lực lãnh đạo, văn hoá trường học, hệ thống đánh giá, thiết kế chương trình và kỹ năng quản lý lớp học.

thiet-ke-chuong-trinh
Hệ thống đánh giá năng lực

Đo lường năng lực và mức độ tiến bộ của Học sinh theo hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể và rõ ràng

phuong-phap-giang-day-icon
Phương pháp giảng dạy

Học sinh trực tiếp tham gia trải nghiệm, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn

thiet-ke-chuong-trinh
Thiết kế chương trình

Chương trình học thuật mang tính liên môn, gắn liền với thực tế cuộc sống, được thiết kế bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học & Sư phạm cùng đội ngũ chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Mỹ và Cố vấn quốc tế.

Picure Dr. Wells
Tiến sĩ David A. Wells

Chuyên gia tư vấn Mô hình quản trị trường học

Tiến sỹ David A. Wells (EdD) là nhà Đồng Sáng lập, Giám đốc, và Cố vấn Điều hành của Tập đoàn Tư vấn Trường học GLOBAL, một công ty tư vấn và đào tạo quốc tế cung cấp dịch vụ cho các trường học và tổ chức trên toàn cầu với hai mươi tư chuyên gia tư vấn thành viên và sáu công ty đối tác cung cấp các dịch vụ giáo dục.

Tiến sỹ Wells cũng là chuyên gia tư vấn thành viên, được chấp thuận và ủy quyền bởi CIS để cung cấp các dịch vụ các trường thành viên CIS về quản trị, hoạch định chiến lược, đào tạo năng lực lãnh đạo, và tuyển dụng. Ông cũng là cựu Cố vẫn Điều hành và Phó Chủ tịch của PAIDEIA, Inc. Tiến sỹ đã thực hiện huấn luyện và đào tạo cho gần một trăm trường học và tổ chức trên bốn mươi quốc gia trong mười năm qua.

Tiến sỹ Wells đã bắt đầu làm việc với Hệ thống trường Dewey với tư cách là Chuyên gia Tư vấn quốc tế từ năm 2019. Ngay từ đầu, Tiến sỹ đã bị thu hút và thách thức bởi tầm nhìn của hệ thống trường cũng như cam kết của Hội đồng quản trị trong việc tác động đến Việt Nam thông qua việc phát triển và đem đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho học sinh Dewey.

Một trong những nhiệm vụ chính của Tiến sỹ là xây dựng Hội đồng trường – để dẫn dắt và quản trị hệ thống trường theo mô hình quản trị đã được thiết lập dựa trên các thông lệ quốc tế tốt nhất và phù hợp với mô hình kinh doanh của Hệ thống trường Dewey. Một nỗ lực to lớn khác của Tiến sỹ là xây dựng và triển khai khung hoạch định chiến lược cho hệ thống trường, bao gồm các mục tiêu phát triển trường học và cả các mục tiêu cải tiến trường học – đây là một dự án đặt ra định hướng và bối cảnh cho sự phát triển và cải tiến của hệ thống trường trong năm năm tiếp theo.

Thư ngỏ

Kính gửi quý vị Phụ huynh,

Chúng ta đều biết, trường học có sức ảnh hưởng to lớn đến sự chuyển hoá của mỗi cá nhân cũng như xã hội. Để thành công trong một thế giới nhiều biến động, trường học giờ đây không chỉ là nơi Học sinh đến để học kiến thức. Thay vào đó, Nhà trường cần có tầm nhìn sâu rộng trong việc kiến tạo cho Học sinh môi trường sống của kỷ nguyên mới, bởi “Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống!”

The Dewey Schools là hệ thống trường phổ thông liên cấp mang tên Nhà triết học John Dewey, người khai sinh ra phương pháp giáo dục thực nghiệm. Ở Dewey, chúng tôi lấy Học sinh làm trọng tâm, các hoạt động học tập được triển khai bằng phương pháp học thông qua việc làm, học tập dự án, học tập truy vấn và tư duy thiết kế. Những phương pháp này sẽ kích thích sự phát triển toàn diện bao gồm giáo dục về kiến thức, kỹ năng, cảm xúc xã hội, nhân cách, từ đó thúc đẩy học tập hiệu quả.

Triết lý của The Dewey Schools là tổ chức sự trưởng thành của Học sinh thông qua con đường tự học – tự giáo dục để giúp các em trở thành những con người có năng lực tự học, tinh thần tự lập, trách nhiệm và có tâm hồn phong phú, nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời.

Mỗi Học sinh Dewey là một cá nhân sáng tạo và các em chính là những người chủ động trong quá trình học tập của mình, chính các em tham gia vào việc xây dựng hành trình học tập được hé mở dần theo thời gian với sự hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn của Giáo viên – những người thấu hiểu từng Học sinh.

Các em Học sinh có thể làm chủ tương lai, làm chủ sự thay đổi nếu chúng ta đặt người học là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, truyền cảm hứng cho người khác thông qua những công việc chúng ta cùng nhau thực hiện.

Chúng tôi mong muốn kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, tạo ra các tác động ngày càng sâu sắc hơn để hiện thực hóa sứ mệnh của mình trở thành ngôi trường của sự khám phá, sáng tạo và tác động, nơi Phụ huynh tìm đến, Học sinh yêu thích và Nhân viên tự hào.

Chào đón các quý vị Phụ huynh và các em Học sinh tham gia cùng chúng tôi.

Trân trọng,

Hội đồng sáng lập The Dewey Schools.

thu-ngo-image

Chương trình đào tạo

The Dewey Schools là hệ thống trường học tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hiện có 4 cơ sở tại Hà Nội & Hải Phòng.

menu-co-so-image
Sự kiện
Cùng các thầy cô tham gia School Tour tại The Dewey Schools Dương Kinh Hải Phòng

Cơ sở

The Dewey Schools là hệ thống trường học tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hiện có 4 cơ sở tại Hà Nội & Hải Phòng.

Thầy Nguyễn Trọng Tùng
Nguyễn Trọng Tùng

Trưởng ban Kinh doanh – Tư vấn Hướng nghiệp và Du học

Bằng cấp

 • MBA ĐH Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội – ĐHQG Yokohama Nhật Bản (2016-2018)
 • Chứng chỉ Báo chí truyền thông đa phương tiện tại CHLB Đức (2008-2010)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm truyền thông dành cho Học sinh – Sinh viên của HV Báo chí & Truyền thông (2005)


Kinh nghiệm

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông trong vai trò Phóng viên – Thư ký tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam và Hoa Học trò – Hoa học trò online – Trung ương Đoàn TNCS HCM (1998-2020)
 • Học bổng CP Nhật Bản (JICA) chương trình MBA – Học bổng Khách ghé thăm quốc tế (IVLP 2016) của Bộ ngoại Giao Mỹ – Học bổng đào tạo Báo chí điện tử của viện đào tạo truyền thông đa phương tiện CHLB Đức (2008-2010) – Khách mời chương trình Phóng viên giáo dục bang Victoria, Úc (2007) – Đại biểu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc (2005) và Việt Nam- Trung Quốc (2010)
 • Giáo viên thỉnh giảng tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội khoa Giáo dục tổng hợp (2011-2018); Khách mời truyền cảm hứng Truyền thông đa phương tiện và Kỹ năng tổ chức sự kiện tại các trường THCS-THPT và ĐH khu vực Hà Nội (2006-nay).
 • Mạng lưới Giáo sư, đồng nghiệp, bạn bè, học trò đa dạng, họ là những người có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục-Truyền thông-Giải trí-Kinh tế-Nghệ thuật-Thể thao…


Quan điểm giáo dục

 • Kiến thức là hành trang giúp con người có sự Tự tin và Tự lập.
 • Giáo dục là nền tảng vững chắc để con người đạt được sự Tự chủ – Tự do.


Cam kết đóng góp

 • Tôi được truyền cảm hứng và tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực khi được làm việc, học hỏi và trưởng thành cùng Học sinh.
 • Tôi đặt mục tiêu làm việc với tinh thần Cải tiến liên tục, Trách nhiệm, tác phong Chuyên nghiệp và không ngừng Học hỏi từ đồng nghiệp, thầy cô giáo và Học sinh.
Lê Minh Anh
Ms. Le Minh Anh

School Executive Director

Qualifications:
– Bachelor of Law, Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi
– Bachelor of Japanese, Faculty of Japanese, University of Foreign Languages – Vietnam National University, Hanoi

Experience:
– 8 years of experience working in the field of education
– 12 years of experience as a senior manager in domestic and foreign corporations

Educational perspective:
“Education is not preparation for life, education is life” is the educational philosophy that I pursue. I aspire to empower and enable generations of students with neccessary knowledge and skills to master world change, thus, becoming leaders that have positive impact on communities, wherever they live.

Trần Thị Thùy Trang
Tran Thi Thuy Trang

Human Resources Team Leader

Qualifications:
– Bachelor of Business Administration – National Economics University
– Master of Business Administration – Academy of Posts and Telecommunications

Experience: more than 10 years working in the field of human resources

Education perspective: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” – Nelson Mandela

Đinh Thị Hà Chi
Dinh Thi Ha Chi

Elementary Vice Principal

Qualifications:
– Master of Education Administration – Hanoi National University of Education 2
– Bachelor of Pedagogy of Literature, Hanoi National University of Education 2
Certifications:

Microsoft Innovative Educator Expert program – MIEE of Microsoft Corporation for the academic year 2020-2021, Nearpod Educator của Nearpod, Student Voice Ambassador, Teaching through projects

Experience:
– 17 years of teaching, homeroom management, professional management of Bilingual, International, High-quality schools in Hanoi and Hung Yen
– Experience in training, managing Teachers in Professional, Homeroom and Soft Skills
– Experience in compiling homeroom programs and reading programs for primary schools

Educational perspective:
“The great teacher knows how to inspire” (William A. Ward) is the educational perspective that I always aim for, as a guideline for my educational path. I always want to spread love for the profession – love for children, instilling in each teacher a passion for expertise and creativity in teaching. From there, the teacher will elicit and promote the motivation from within each individual student, so that the students can organize their growth through the path of self-study – self-education, helping them to become successful teachers. people have self-learning ability, independent spirit, responsibility and rich soul.

Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang

Trưởng nhóm Nhân sự

Trình độ:
– Cử nhân Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế quốc dân
– Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Học viện Bưu chính Viễn thông

Kinh nghiệm: có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự

Quan điểm giáo dục: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới” – Nelson Mandela.

Vũ Thị Bích Hạnh
Vũ Thị Bích Hạnh

Trưởng nhóm QA và An toàn trường học

Trình độ:
– Kỹ sư Công nghệ sinh học sinh thái, Thạc sỹ Khoa học kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ tổng hợp quốc gia Kazan – Liên bang Nga

Kinh nghiệm:
– 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường
– 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý theo tiêu chuẩn ISO
– Hơn 6 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục

Quan điểm giáo dục: “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” – Comenxki. Đối với tôi Giáo dục là ngành nghề mang lại nhiều ý nghĩa nhất cho con người, tôi mong muốn được đóng góp công sức vào ngành nghề cao quý này.

Bùi Kim Ngân
Bui Kim Ngan

Admission Manager

Qualifications:
– Bachelor of International Business Law, Business Administration from Foreign Trade University

Experience:
+ Nearly 10 years of experience in School Admissions.
+ Build and manage the Admissions Department from the early days of the school’s establishment.

Educational perspective:
The Dewey Schools’ educational philosophy is a guide that motivates and inspires me to be dedicated to my work. I am extremely happy and proud to accompany and witness generations of Dewey students becoming independent and responsible people with self-study capability and rich inner mind. I am committed to operate with 4 core values of the School: Integrity, Passion, Generousity and Lifelong Learning to build a quality learning environment for our dear Students and Parents!

Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân

Trưởng phòng Tuyển sinh

Trình độ:
– Cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại thương

Kinh nghiệm:
+ Gần 10 năm kinh nghiệm trong công tác Tuyển sinh trường học.
+ Xây dựng và quản lý Bộ phận Tuyển sinh từ những ngày đầu thành lập trường.

Quan điểm giáo dục:
Triết lý giáo dục của The Dewey Schools là kim chỉ nam truyền động lực và cảm hứng cho tôi tận tâm với công việc của mình. Tôi vô cùng hạnh phúc, tự hào khi được đồng hành, chứng kiến những thế hệ Học sinh Dewey trở thành những con người có năng lực tự học, tinh thần tự lập, trách nhiệm và có tâm hồn phong phú. Tôi cam kết vận hành với 4 giá trị cốt lõi của Nhà trường: Integrity, Đam mê, Hào phóng và Học tập suốt đời nhằm xây dựng môi trường học tập chất lượng cho Học sinh, Phụ huynh thân yêu!

Vũ Lan Hương
Vu Lan Huong

Chief accountant

Qualifications:
– Bachelor of Accounting – Hanoi Open University
– Master of International Business Administration from Griggs School, in associated with Hanoi National University.

Experience:
– 20 years of experience in accounting,13 years of which being Chief Accountant of State agencies and multi-industry corporations.
– More than 5 years of experience in the field of education.

Career goal:
Contributing my working experience in the future realization of our students, who the world looks forward to.

Vũ Lan Hương
Vũ Lan Hương

Kế toán trưởng

Trình độ:
– Cử nhân Kế toán – Viện Đại học Mở Hà Nội
– Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế trường Griggs liên kết Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Kinh nghiệm:
– 20 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có 13 năm là Kế toán trưởng của đơn vị Nhà nước và Tập đoàn đa ngành nghề.
– Đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

Mục tiêu nghề nghiệp:
Đóng góp kinh nghiệm trong công việc nhằm hiện thực hóa tương lai học sinh của chúng tôi là những con người thế giới mong chờ.

Vũ Phương Nga
Vu Phuong Nga

Operations 2 Manager

Qualifications:
– Master of International Economy – Foreign Trade University
– Bachelor of Business Adminitration – National Economics University

Experience:
– 8 years of working experience in English Training System and Bilingual and International schools. In charge of system development, processes, policies, customer service, and administration

Educational perspective:
Education is the connection of learning with the realities of life and the needs of society, enabling learners to recognize the significance and applicability of the knowledge they acquire in their daily lives. Education is indeed life itself.

Vũ Phương Nga
Vũ Phương Nga

Trưởng phòng Vận hành 2

Trình độ:
– Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế – Trường Đại học Ngoại Thương
– Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm:
– 8 năm kinh nghiệm vận hành tại các Hệ thống đào tạo tiếng Anh, Trường song ngữ quốc tế. Phụ trách các mảng về phát triển hệ thống, quy trình, chính sách, dịch vụ khách hàng, hành chính

Quan điểm giáo dục:
Giáo dục là sự liên kết học tập với thực tế cuộc sống và nhu cầu của xã hội, giúp người học thấy rằng kiến thức họ học có ý nghĩa và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Giáo dục chính là cuộc sống.

Trần Thị Minh Tâm
Tran Thi Minh Tam

Registrar Manager

Qualifications:
– Bachelor of Finance and Accounting from Northumbria University
Experience:
– 03 years of working experience as project coordination in NGOs
– 05 years of working experience in the field of education
Working attitude:
I feel happy because I can do what I love every day. I always operate my work according to the 4 core values of our School: Integrity, Generosity, Passion and Lifelong Learning, in order to bring the best experiences to Students and Parents.

Trần Thị Minh Tâm
Trần Thị Minh Tâm

Trưởng phòng Giáo vụ

Trình độ:
– Cử nhân Tài chính Kế toán trường Đại học Northumbria
Kinh nghiệm:
– 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều phối dự án và các tổ chức phi chính phủ
– 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục
Quan điểm nghề nghiệp:
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được làm công việc mình yêu thích mỗi ngày. Tôi luôn vận hành công việc theo 4 giá trị cốt lõi của Nhà trường: Integrity, Hào phóng, Đam mê và Học tập suốt đời, nhằm mang đến cho Học sinh và Phụ huynh các trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Đinh Thị Hà Chi
Đinh Thị Hà Chi

Hiệu Phó Trường Tiểu học

Trình độ:
– Thạc sỹ Quản lý Giáo dục – trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
– Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Các chứng chỉ:

Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Microsoft (Microsoft Innovative Educator Expert program – MIEE) của tập đoàn Microsoft năm học 2020- 2021, Nearpod Educator của Nearpod, Student Voice Ambassador, Dạy học qua dự án

Kinh nghiệm:
– 17 năm giảng dạy, chủ nhiệm, quản lý chuyên môn của các trường Song ngữ, Quốc tế, Chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên
– Kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý Giáo viên về Chuyên môn, chủ nhiệm và Kĩ năng mềm
– Kinh nghiệm biên soạn các chương trình chủ nhiệm, chương trình đọc sách trường Tiểu học

Quan điểm giáo dục:
“Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” (William A. Ward) là quan điểm giáo dục mà tôi luôn hướng tới, coi như kim chỉ nam cho con đường giáo dục của mình. Tôi luôn mong muốn lan tỏa lòng yêu nghề – mến trẻ, truyền cho mỗi giáo viên niềm đam mê với chuyên môn, sáng tạo trong giảng dạy. Từ đó, người giáo viên sẽ khơi gợi, phát huy động lực từ bên trong từng cá thể học sinh, để các em tổ chức sự trưởng thành của minh thông qua con đường tự học – tự giáo dục, giúp các em trở thành những con người có năng lực tự học, tinh thần tự lập, trách nhiệm và có tâm hồn phong phú.

Cô Laurie Whiston_
Laurie Whiston

Cố vấn chương trình tiếng Anh The Dewey Schools

Cô Laurie Whiston, Thạc sĩ Lãnh đạo Giáo dục đến từ Maryland, Mỹ. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục, đảm nhiệm các vị trí từ giáo viên tiếng Anh, chuyên gia đào tạo giáo viên và các vị trí quản lý, lãnh đạo trường học nhiều quốc gia trên thế giới như Lào, Thái Lan, Kenya, Pakistan, Bahrain, Trung Quốc, và Việt Nam.

Cô quan niệm cống hiến cho giáo dục là mang đến cho các em học sinh một môi trường an toàn và nuôi dưỡng sự phát triển của các em. Với quan niệm này, cô đảm bảo các chương trình giáo dục tại The Dewey Schools mang đến cho học sinh cơ hội không chỉ tăng trưởng về mặt học thuật, mà còn phát triển thể chất, tinh thần và các khía cạnh xã hội của các em. Mỗi học sinh tại The Dewey Schools đều được trân trọng và khuyến khích theo đuổi đam mê và khám phá tiềm năng.

_Caitlin Jennifer Robinson
Caitlin Jennifer Robinson

Head of English Program (HoEP)

Qualifications:
– Bachelor’s degree in Education from the University of the Free State, South Africa
Experiences:
– 13 years of experience in teaching from Kindergarten to High School levels.
– 4 years of management experience working with a variety of cultures and curricula.
Educational perspective:
– I believe that education should be accessible to all students. Education should not be ‘one size fits all,’ but it should be molded to suit the learning and individual needs. My mission is to create an environment where all students gain the ambition to master the world around them and become lifelong learners who enjoy seeking knowledge.

_Caitlin Jennifer Robinson
Caitlin Jennifer Robinson

Giám đốc Chương trình Tiếng Anh

Trình độ:
– Bằng cử nhân Giáo dục từ Đại học Free State, Nam Phi
Kinh nghiệm:
– 13 năm kinh nghiệm dạy học sinh từ lứa tuổi Mẫu giáo tới Trung học.
– 4 kinh nghiệm quản lý trong môi trường đa văn hóa, đa chương trình.
Quan điểm giáo dục:
– Tôi tin rằng tất cả học sinh cần được tiếp cận với giáo dục. Giáo dục không nên là ‘một khuôn mẫu phù hợp cho tất cả’, mà nên được điều chỉnh để phù hợp với quá trình học tập và nhu cầu của từng cá nhân. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra một môi trường nơi tất cả học sinh có tham vọng làm chủ thế giới xung quanh và trở thành những người học tập suốt đời và thích tìm tòi kiến thức.

Trần Thị Hồng Huệ
Trần Thị Hồng Huệ

Trưởng phòng Vận hành

Bằng cấp:
– Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Cử nhân Kinh tế quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội

Kinh nghiệm:
– 16 năm kinh nghiệm làm việc trong các trường học Song ngữ và Quốc tế
– 13 năm kinh nghiệm làm quản lý vận hành

Quan điểm làm việc:
Luôn cố gắng làm việc tốt hơn mỗi ngày, cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên để hiện thực hóa tầm nhìn The Dewey Schools Cầu Giấy là nơi phụ huynh tìm đến, học sinh yêu thích, nhân viên tự hào.

Lương Thị Mơ
Lương Thị Mơ

Giám đốc Chương trình Tiếng Việt THCS/Hiệu trưởng Trường THCS

Trình độ:
– Cử nhân Sư phạm Ngữ văn – Đại học Sư phạm Hà Nội
– Thạc sĩ Ngôn ngữ học – Đại học Sư phạm Hà Nội
– Chứng chỉ Quản lí giáo dục – Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm:
– Có 6 năm nghiên cứu tại Viện Ngôn ngữ học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tham gia nghiên cứu các đề tài cấp Viện, cấp Bộ, viết bài cho các Tạp chí chuyên ngành.
– Có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy; 8 năm kinh nghiệm là giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và quản lí chuyên môn tại Hệ thống The Dewey Schools.
– Kinh nghiệm phát triển chương trình học và đào tạo giáo viên Hệ thống The Dewey Schools.

Quan điểm giáo dục:
Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành cho học sinh thông qua con đường tự học, tự giáo dục, tự làm ra chính mình. Giáo viên không phải là người truyền đạt một chiều mà là người tố chức hệ thống việc làm trong tiết học để học sinh tự tìm ra kiến thức. Mỗi học sinh là một cá nhân độc lập, có cá tính và bản sắc riêng, cần được yêu thương, tôn trọng và được khuyến khích phát huy tiềm năng của bản thân.

Lê Minh Anh
Lê Minh Anh

Giám đốc điều hành

Trình độ:
– Cử nhân chuyên ngành Luật, khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội
– Cử nhân chuyên ngành Tiếng Nhật, khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm:
– 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục
– 12 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao tại các Tập đoàn trong nước và nước ngoài

Quan điểm giáo dục:
“Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống” là triết lý giáo dục mà tôi theo đuổi. Tôi mong muốn truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ học sinh với các kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất cứ nơi đâu các em sống.

Trần Thị Hồng Huệ
Ms. Tran Thi Hong Hue

Operation 1 Manager

Qualification:
– Bachelor of Foreign Language- Vietnam National University, Hanoi
– Bachelor of International Economics – Foreign Trade University, Hanoi

Experience:
– 16 years of working experience in Bilingual and International schools
– 13 years of experience as an operation manager

Educational belief:
Always strive to do better and be better than yesterday, working with the staff to realize the vision of The Dewey Schools Cau Giay where parents look for, students love, and staff are proud of.

Ms. Vu Thi Hien
Ms. Vu Thi Hien

Principal of Elementary School of The Dewey Schools Cau Giay

Qualifications:
– Bachelor of Elementary Education, Hanoi National University of Education
– Master of Education – Hanoi National University of Education
– Certificate of Educational Management – University of Education – Vietnam National University

Experience:
– 10 years of teaching experiences and 8 years of professional management in Bilingual and International schools in Hanoi.
– Experience in training and managing teachers
– Participated in writing reference books for Math and Vietnamese in primary school

Educational perspective:
As a leader, Ms. Hien believes that it is always necessary to closely accompany the team of teachers to create a positive and creative educational environment; Inspire students to learn, help them master all changes, and become active influencers in the community.

Lương Thị Mơ
Ms. Luong Thi Mo

Principal of Secondary School of The Dewey Schools Cau Giay

Qualifications:
– Bachelor of Education in Literature – Hanoi National University of Education
– Master in Linguistics – Hanoi National University of Education
– Certificate of Educational Management – University of Education – Vietnam National University, Hanoi

Experience:
– Having 6 years of research experiences at the Institute of Linguistics – Vietnam Academy of Social Sciences, participated in research projects at institute and ministerial level, wrote articles for specialized journals.
– 10 years of teaching experience; 8 years of experience as subject/homeroom teacher and professional managment at The Dewey Schools.
– Experience in developing curriculum and training teachers in the TDS system.

Educational perspective:
Education is the organization of growth for students through the path of self-study, self-education, and self-made. A teacher should not be an one-way communicator but an organizer of a job system in the lesson so that students can discover their own knowledge. Each student is an independent individual with a unique personality and identity that needs to be loved, respected and encouraged to fulfill his or her potential.

Cô Vũ Thị Hiền
Cô Vũ Thị Hiền

Giám đốc Chương trình Tiếng Việt Tiểu học/ Hiệu trưởng Trường Tiểu học

Trình độ:
– Cử nhân Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
– Thạc sỹ Giáo dục học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội
– Chứng chỉ Quản lý Giáo dục – Đại học Quốc gia

Kinh nghiệm:
– 10 năm giảng dạy và 8 năm kinh nghiệm làm Quản lý chuyên môn của các trường Song ngữ và Quốc tế trên địa bàn Hà Nội.
– Kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý Giáo viên
– Tham gia viết các đầu sách tham khảo các môn Toán, Tiếng Việt của bậc Tiểu học

Quan điểm giáo dục:
Với vai trò là người lãnh đạo, cô Hiền quan niệm cần luôn đồng hành sát sao với đội ngũ Giáo viên để tạo ra một môi trường giáo dục tích cực, sáng tạo; truyền cảm hứng học tập tới Học sinh, giúp các con làm chủ mọi sự thay đổi, trở thành những người có tác động tích cực tới cộng đồng.

CAMPUS

The Dewey Schools is a pioneering bilingual school system delivering world-class education. Currently, we have 4 campuses in Hanoi & Hai Phong

menu-co-so-image
Event

Join the school tour with teachers at The Dewey Schools Tay Ho Tay