Bước đầu để phụ huynh làm thủ tục chuyển trường cho con chính là làm đơn xin chuyển trường tiểu học. Ngoài ra, còn rất nhiều thủ tục khác để hoàn thiện hồ sơ chuyển trường cấp 1. Bố mẹ cùng tham khảo trong bài viết sau đây nhé!

Thủ tục xin chuyển trường cấp 1

Thủ tục xin chuyển trường cấp 1 gồm những gì, quy trình chuyển trường cho con như thế nào? Bố mẹ hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Theo Điều 36, Điều lệ trường tiểu học, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành, trình tự thủ tục xin chuyển trường cấp 1 phụ huynh cần thực hiện như sau:

 • Bố mẹ hoặc người giám hộ, bằng hình thức nộp trực tiếp, chuyển qua bưu điện hoặc nộp đơn trực tuyến, sẽ nộp đơn xin chuyển trường tiểu học cho con lên phòng ban phụ trách của trường dự định xin vào.
 • Trong vòng 3 ngày tiếp theo kể từ khi nhận được đơn, hiệu trưởng trường dự định chuyển tới cần phản hồi lại đơn xin rằng có tiếp nhận học sinh hay không. Nếu không đồng ý tiếp nhận, hiệu trưởng cần nêu rõ lý do vào đơn và gửi trả lại cho phụ huynh hoặc người giám hộ theo như hình thức khi tiếp nhận đơn.
 • Nếu ngôi trường mới đồng ý tiếp nhận học sinh, phụ huynh cần tiếp tục gửi đơn xin chuyển trường tiểu học cho nhà trường nơi sắp chuyển đi. Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đơn, nhà trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hồ sơ, học bạ cho học sinh theo như Khoản 1 Điều này đã quy định.
 • Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, bố mẹ hoặc người giám hộ cần chuyển toàn bộ hồ sơ chuyển trường cấp 1 đến nhà trường nơi chuyển đến theo như Khoản 1 Điều này quy định rõ.
 • Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến sẽ tiến hành trao đổi, tư vấn, khảo sát và tiếp nhận cũng như xếp lớp cho học sinh.

Hồ sơ chuyển trường cấp 1 bao gồm:

 • Đơn xin chuyển trường tiểu học mà phụ huynh đã làm.
 • Học bạ gốc của học sinh.
 • Thông tin về chương trình học, tiến độ học  và bảng tổng kết, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo như quy định.
 • Kế hoạch giáo dục của cá nhân (đối với các em học sinh khuyết tật).

Như vậy, trường có học sinh chuyển đi sẽ hỗ trợ hoàn thiện mọi thủ tục, giấy chuyển trường cấp 1 cần thiết, hợp lệ. Còn trường chuyển tới sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý hồ sơ của học sinh (Trích Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).

>>>> Xem thêm: Cách viết đơn xin vào trường cấp 2 chuẩn nhất 2023

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ nước ngoài về

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ nước ngoài về

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ nước ngoài về

Đối với học sinh từ nước ngoài về, theo Điều 36, Điều lệ trường tiểu học thuộc Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, thủ tục chuyển trường tiểu học cần thực hiện theo trình tự như sau:

 • Phụ huynh nộp đơn đề nghị với nhà trường nơi chuyển tới thông qua 3 hình thức nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến.
 • Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi tiếp nhận đơn, hiệu trưởng của trường dự định chuyển tới sẽ có ý kiến đồng ý hoặc không. Trong trường hợp nhà trường không tiếp nhận học sinh, cần nêu cụ thể lý do vào đơn và gửi lại phụ huynh theo hình thức tương tự.
 • Nếu đồng ý tiếp nhận học sinh, chỉ trong 7 ngày làm việc, trường sẽ tổ chức khảo sát trình độ, kiến thức của học sinh để xếp lớp cho phù hợp. Đồng thời nhà trường cũng tiến hành quản lý hồ sơ học sinh chặt chẽ.

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học cho học sinh trong nước:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(mẫu đơn chuyển trường trong nước dành cho học sinh tiểu học)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường (1)………………………………

– Hiệu trưởng trường (2)……………………………………

Tôi tên là:………………………………………..

Hiện trú tại:………………………………….

Số điện thoại:…………………………… Địa chỉ email (nếu có):……………………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh:…………………………………………… Ngày/tháng/năm sinh:……………………………………….. Là học sinh lớp:……………………….. Trường (3)………………………………….

Kết quả cuối năm học:……………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường (4)………………………………….

……………………………………………………………………………………..

về học lớp …………… năm học ………………………… tại trường (5) ………………………….. ……………………………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Xin trân trọng cảm ơn.

……………, ngày……..tháng………năm…….. Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (6) Ý kiến của trường chuyển đi (7)

 

 

Mẫu đơn chuyển trường tiểu học ở học sinh từ nước ngoài về:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển từ nước ngoài về)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường (1)………………………………………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………

Hiện trú tại:…………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………… Địa chỉ email (nếu có):………………………………………..

Là phụ huynh/ người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………………………………… Ngày/tháng/năm sinh:………………………………..

Là học sinh lớp:………………. Trường (2)……………………………………………..

……………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường cho con tôi được nhập học lớp …………. năm học ………….. tại trường (3)………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo gồm có (4):…………………………………………………………………….

Xin trân trọng cảm ơn.

……………, ngày……..tháng………năm ………..
Ý kiến tiếp nhận của nhà trường (5) Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Một số thắc mắc về thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường tiểu học cho con không quá phức tạp, nhưng đôi khi các bậc phụ huynh vẫn gặp khó khăn về làm giấy tờ. Sau đây là một số thắc mắc thường gặp khi làm thủ tục chuyển trường cho con.

Thủ tục chuyển trường ngoài nơi cư trú ra sao?

Thông tư 03/VBHN-BGDĐT, khoản 1 Điều 40a đã quy định thủ tục xin chuyển trường cấp 1 ngoài nơi cư trú cần các giấy tờ:

* Đơn xin chuyển trường tiểu học do bố mẹ hoặc người giám hộ làm.

* Học bạ.

* Bản sao có công chứng giấy khai sinh.

* Bảng kết quả học tập (nếu có).

Căn cứ theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, Điều 36, Điều lệ trường tiểu học, quy trình làm thủ tục chuyển trường tiểu học cho con bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn xin chuyển trường tiểu học

Thời hạn giải quyết đơn không quá 3 ngày để khi khi nhận đơn. Nhà trường có thể đồng ý tiếp nhận hoặc từ chối nhận học sinh. Nếu từ chối thì hiệu trưởng cần ghi rõ lý do vào đơn và gửi về cho bố mẹ hoặc người giám hộ. 

Bước 2: Sau khi đã có ý kiến đồng ý tiếp nhận từ trường nơi chuyển đến, bố mẹ sẽ gửi đơn xin chuyển tới nhà trường nơi chuyển đi. Trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hồ sơ cho học sinh đó.

Bước 3: Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại Thông tư 03/VBHN-BGDĐT, Khoản 1 Điều 40a.

Bước 4: Phụ huynh nộp toàn bộ hồ sơ tới nhà trường nơi sẽ chuyển đến. Trong vòng 3 ngày làm việc, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát, tư vấn, tiếp nhận học sinh và xếp lớp.

Đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về

* Học sinh từ nước ngoài về cần đáp ứng điều kiện gì để được nhập học tại trường tiểu học ở Việt Nam?

Ở bậc tiểu học tại Việt Nam, môn tiếng Việt chính là môn nền tảng để các em làm quen với việc học. Trong khi đó, học sinh ở các trường tiểu học nước ngoài không được học môn này. Vì thế, các địa phương sẽ đưa ra quyết định với từng trường hợp cụ thể. Gia đình và nhà trường sẽ có sự xác nhận với nhau để đánh giá được trình độ tương đương mà con em mình có thể theo học được. Học sinh ở nước ngoài về được gia hạn thêm 1 tuổi so với các quy định về độ tuổi.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin chuyển trường cấp 1 mà phụ huynh cần lưu ý nếu muốn chuyển trường cho con. Đơn xin chuyển trường tiểu họcgiấy chuyển trường cấp 1 đặc biệt quan trọng mà bố mẹ nên triển khai đầu tiên nếu muốn đưa con tới môi trường học mới. Đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích này tới bạn bè, người quen đang muốn chuyển trường tiểu học cho con nhé!

>>> Xem thêm: