Thế kỉ 21 cần những nhà lãnh đạo có thể đáp ứng được với tốc độ thay đổi liên tục và nhanh chóng về công nghệ số, các cộng đồng đa dạng và nền kinh tế toàn cầu. Để chuẩn bị cho Học sinh sẵn sàng trước một thế giới đang phát triển, trường học cần phải hiện thân cho một xã hội mà chúng ta hy vọng tạo dựng nên. Tại The Dewey Schools, chúng tôi tin rằng giáo dục chất lượng cao có thể được hiện thực hóa thông qua cam kết của Nhà trường trong việc phát triển các thế hệ Học sinh trở thành những Công dân toàn cầu và Công dân kỹ thuật số có khả năng làm chủ sự thay đổi của thế giới

cong dan toan cau

1. TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Khái niệm Công dân toàn cầu khuyến khích và mang đến các cơ hội cho mọi thành viên trong cộng đồng TDS chủ động tìm hiểu những kiến thức giúp nâng cao nhận thức thực tế về xã hội, văn hóa, chính trị, cảm xúc và môi trường, nhằm tạo ra xã hội hòa nhập, đồng thời sẵn sàng đấu tranh cho sự công bằng, bình đẳng và công lý cho tất cả mọi người.

Dewey thúc đẩy các hoạt động đa văn hóa, thảo luận về các vấn đề toàn cầu, giao lưu quốc tế và một nền giáo dục quốc tế nhằm đảm bảo nhận thức về các vấn đề mà xã hội phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của chúng tôi là truyền sức mạnh để Học sinh trở thành những nhà lãnh đạo trong một thế giới luôn biến động, những người biết sử dụng kỹ năng công dân toàn cầu để tác động tích cực tới cộng đồng ở bất cứ nơi đâu các em sống. TDS sẽ tạo cơ hội cho Học sinh tham gia vào những trải nghiệm đa văn hóa liên quan đến các vấn đề toàn cầu và giao lưu với các nền văn hóa khác.

Để trở thành công dân toàn cầu, Học sinh TDS sẽ: 

  • Chủ động tham gia vào một môi trường học tập có trải nghiệm thực tế ảo để được tiếp cận với các vấn đề nêu trên. Sử dụng tư duy phản biện và trí tuệ cảm xúc để giải quyết vấn đề.
  • Tích cực tham gia vào các cộng đồng tại địa phương, trong nước và quốc tế để nắm bắt các cơ hội giúp giải quyết các vấn đề của thế giới thông qua các giải pháp mang tính đồng cảm và nhạy cảm về văn hóa.
  • Tự trau dồi hiểu biết về các sự kiện trên thế giới và xác định các giá trị của bản thân cũng như những điều mình cho là quan trọng.
  • Áp dụng kiến thức vào thực tế để trở thành những Học sinh của thế kỷ 21, xây dựng và nêu ra quan điểm cá nhân, tự nâng cao năng lực bản thân để hành động và tác động đến thế giới xung quanh.

2. TUYÊN BỐ CÔNG DÂN KỸ THUẬT SỐ

Mỗi Học sinh tại TDS sẽ trở thành một công dân kỹ thuật số có khả năng sử dụng những công nghệ đa dạng một cách hiệu quả, tối ưu, văn minh, nghiêm túc và tôn trọng. Học sinh TDS sẽ hiểu được những hành động của bản thân có thể tác động thế nào trong cộng đồng mạng, đồng thời các em sẽ được khuyến khích thể hiện các giá trị cốt lõi của Nhà trường khi tương tác trong thế giới kỹ thuật số. Giáo viên sẽ luôn cởi mở đón nhận việc sử dụng các nền tảng trực tuyến mới và đồng thời phải cung cấp những thông lệ về an toàn trực tuyến để bảo vệ Học sinh và Nhà trường, và qua đó, đảm bảo sự cân bằng khi tích hợp công nghệ kỹ thuật số với các hoạt động trong thực tế. Giáo viên sẽ cung cấp cho Học sinh một nền tảng để sử dụng công nghệ thông tin trên lớp, và Học sinh sẽ có trách nhiệm với việc áp dụng công nghệ hỗ trợ cho việc học của bản thân.

  • Một công dân kỹ thuật số nhận thức được rằng mình có sự hiện diện trên mạng và hiểu rằng mình là thành viên của cộng đồng mạng. Từ đó, công dân kỹ thuật số cần nhận định rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần vào thế giới kỹ thuật số.
  • Một công dân kỹ thuật số là người hiểu cách sử dụng các loại công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả khi tương tác với cộng đồng mạng trong và ngoài lớp học.
  • Một công dân kỹ thuật số là người có khả năng sử dụng công nghệ hiệu quả để tạo ra các sản phẩm học tập và thể hiện được sự học tập không ngừng.
  • Một công dân kỹ thuật số biết sử dụng những phương thức truyền thông và thông tin trực tuyến khác nhau một cách có trách nhiệm và có ý thức để tham gia vào đời sống xã hội. Công dân kỹ thuật số thực hành những trách nhiệm khác nhau khi hiểu rằng có sự khác biệt giữa thông tin đại chúng và thông tin cá nhân, sự thật/ý kiến và an toàn trên mạng.