Giảng dạy, đào tạo đội ngũ Giáo viên trên toàn bộ hệ thống TDS đi theo đúng lộ trình và phương pháp giáo dục.

Cùng với các chuyên gia của trường Mount Vernon (Mỹ), các chuyên gia cố vấn quốc tế thiết kế và chuyển giao chương trình học thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đạt các tiêu chí kiểm định của CIS.

Giám sát triển khai và phát triển chương trình bền vững giúp học sinh Dewey đạt được các tuyên bố thành quả giáo dục về công dân toàn cầu và công dân kỹ thuật số, thích nghi với sự thay đổi không ngừng của thế giới hiện đại

Gồm hơn 40 chuyên gia học thuật trong nước và quốc tế, được ví như 1 ngôi trường sư phạm thu nhỏ tại The Dewey Schools.

Họ là những ai? Hãy cùng The Dewey Schools tìm hiểu trong clip sau đây!