Tại The Dewey Schools, chúng tôi mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập liên môn, môi trường học tập cá nhân hóa và phù hợp với bối cảnh toàn cầu giúp học sinh tương tác và tham gia vào cộng đồng quốc tế.

Phương pháp giảng dạy tại The Dewey Schools dựa trên việc cung cấp kiến thức nền tảng và chương trình giảng dạy tiên tiến, được mô tả cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp thu và thông thạo tiếng Anh. Trọng tâm của chúng tôi là các phương pháp giảng dạy truy vấn (inquiry-based), sử dụng các thói quen tư duy có thể nhìn thấy được để thu hút sự tò mò và niềm đam mê của học sinh.

Các chương trình học tại The Dewey Schools mang tính sáng tạo, khu biệt hóa và khác biệt. Chương trình học được xây dựng để nâng cao kiến thức và các kỹ năng cho học sinh thông qua việc áp dụng các mô hình tư duy thiết kế (design thinking), sáng tạo và hợp tác. Chương trình học lôi cuốn, chú trọng đảm bảo năng lực song ngữ Anh-Việt cho học sinh, trang bị cho các em có đủ kỹ năng để thành công khi học tại các trường đại học Việt Nam và nước ngoài cũng như áp dụng kiến thức và kỹ năng mà các em học được vào thực tế.

4 chương trình học thuật tại The Dewey Schools:

1. Chương trình Song ngữ Dewey

Chương trình Song ngữ Dewey
Chương trình Song ngữ Dewey

2. Chương trình Nâng cao Dewey

Chương trình nâng cao tại The Dewey Schools
Chương trình nâng cao tại The Dewey Schools

3. Chương trình Quốc tế Adventure

Chương trình Quốc tế Adventure
Chương trình Quốc tế Adventure

4. Chương trình Quốc tế Journey

Chương trình Quốc tế Journey
Chương trình Quốc tế Journey