Tổng quan học phí trường Dewey Schools

rectangle-4
triangle-3

The Dewey Schools – Môi trường giáo dục quốc tế song ngữ hàng đầu Hà Nội với 04 cơ sở bao gồm: Dewey Tây Hồ Tây, Dewey Cầu Giấy, Dewey Ocean Park và Dewey Hải Phòng. Mức học phí Dewey Schools chỉ từ 92 triệu đồng/năm. Trong đó:

Học phí trường Dewey Tây Hồ Tây:

 • Chương trình Tích hợp Discover: Lớp 1 – Lớp 12 
 • Chương trình Quốc tế Adventure: Lớp 6 – Lớp 9 
 • Chương trình Quốc tế Journey: Lớp 1 – Lớp 8
 • Chương trình Quốc tế IB MYP: Lớp 6 – Lớp 10

Học phí trường Dewey Cầu Giấy: 

 • Chương trình Tích hợp Explore: Lớp 1 – Lớp 10

Học phí trường Dewey Hải Phòng:

 • Chương trình Tích hợp Discover: Lớp 1 – Lớp 12 
 • Chương trình Quốc tế Adventure: Lớp 6 – Lớp 9 

Học phí trường Dewey Ocean Park:

 • Chương trình Tích hợp Explore: Lớp 1 – Lớp 10 
 • Chương trình Tích hợp Discover: Lớp 1 – Lớp 10

Quý Phụ huynh quan tâm chi tiết học phí Dewey Schools vui lòng đăng ký thông tin TẠI ĐÂY

The Dewey Schools công bố chính sách ưu đãi học phí dành cho toàn bộ học sinh đăng ký nhập học tại năm học 2024 – 2025 như sau:

Cơ sở Cầu Giấy:

 • Cấp tiểu học & THCS: Ưu đãi 25% học phí năm học 2024-2025 & ưu đãi 20% học phí trọn cấp khi nhập học theo nhóm
 • Cấp THPT: Ưu đãi 45% học phí năm học 2024-2025 & ưu đãi 40% học phí trọn cấp khi nhập học theo nhóm

Cơ sở Tây Hồ Tây

 • Ưu đãi học phí lên đến 40.000.000 VNĐ dành cho học sinh đăng ký học tại cơ sở Tây Hồ Tây

Cơ sở Ocean Park

 • Ưu đãi 20% học phí trọn đời & ưu đãi 10% học phí năm học 2024 – 2025 khi nhập học ghép nhóm

Cơ sở Hải Phòng

 • Ưu đãi học phí lên đến 17.000.000 VNĐ dành cho học sinh đăng ký học tại cơ sở Hải Phòng

Học phí trường Dewey Tây Hồ Tây

rectangle-4
triangle-3

Chương trình tích hợp từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế

 • Dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 12
 • Tỉ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 45% Tiếng Anh và 55% Tiếng Việt
 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần

Chi tiết học phí chương trình Tích hợp Discover

Chương trình được chuyển giao và tích hợp với trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Mục tiêu đào tạo: Học sinh thi đỗ và theo học thành công tại các trường Cao đẳng; Đại học quốc tế trong và ngoài nước. Học sinh tốt nghiệp THPT được cấp song bằng tú tài Việt Nam – Hoa Kỳ

 • Dành cho học sinh Lớp 6 – Lớp 10
 • Tỉ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 60% – 85% Tiếng Anh và 40% – 15% Tiếng Việt tùy từng cấp học.
 • Chương trình được thiết kế với 25 – 33 tiết/tuần học bằng ngôn ngữ Tiếng Anh để trang bị cho các em học sinh khả năng tiếng Anh ở đa dạng các lĩnh vực: ngôn ngữ, văn học, sáng tác, khoa học, sáng chế, kỹ thuật và nghệ thuật.

Chi tiết học phí chương trình Quốc tế Adventure

Chương trình được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ, được thiết kế dành cho học sinh nước ngoài tại Việt Nam & học sinh Việt Nam có nhu cầu học chương trình quốc tế. Mục tiêu đào tạo: Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Đại học Quốc tế Top đầu trong và ngoài nước. Học sinh tốt nghiệp THPT được cấp bằng tú tài Mỹ.

 • Dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 5
 • Tỉ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 85% Tiếng Anh và 15% Tiếng Việt hoặc Ngôn ngữ khác Hàn Quốc/Nhật Bản/Tây Ban Nha
 • Chương trình các môn học bằng Tiếng Anh 100% sử dụng chương trình Mỹ.

Chi tiết học phí chương trình Quốc tế Journey

Học phí trường Dewey Cầu Giấy

rectangle-4
triangle-3
Chương trình học đáp ứng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 •  Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 35% Tiếng Anh; 65% Tiếng Việt

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Explore:

 • Chương trình gồm các môn học tích hợp (TDS & Mount Vernon School) và các môn học không tích hợp (theo chương trình MOET và được phát triển thêm bởi Hội đồng Khoa học và Sư phạm TDS).
 • Chương trình các môn học tích hợp đề cao sự truy vấn, tác động và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, cùng với mục tiêu và tầm nhìn là tập trung tạo ra tác động toàn cầu được đối tác Hoa Kỳ chuyển giao và giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Chương trình Tiếng Anh, Nhân văn và Khoa học được giảng dạy 14 tiết/tuần bởi giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài với tỷ lệ 57%-43%.

Chi tiết học phí chương trình tích hợp Explore

Học phí trường Dewey Ocean Park

rectangle-4
triangle-3
Chương trình học đáp ứng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 35% Tiếng Anh & 65% Tiếng Việt
 • Chương trình gồm các môn học tích hợp (TDS & Mount Vernon School) và các môn học không tích hợp (theo chương trình MOET và được phát triển thêm bởi Hội đồng Khoa học và Sư phạm TDS).
 • Chương trình Tiếng Anh, Nhân văn và Khoa học được giảng dạy 14 tiết/tuần bởi giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài với tỷ lệ 57%-43%.

Chi tiết học phí chương trình tích hợp Explore

Chương trình tích hợp từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 45% Tiếng Anh và 55% Tiếng Việt
 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần.

Chi tiết học phí chương trình Quốc tế Discover

Học phí trường Dewey Hải Phòng

rectangle-4
triangle-3
Chương trình tích hợp từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 12
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 45% Tiếng Anh và 55% Tiếng Việt.
 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần.

Chi tiết học phí chương trình Tích hợp Discover

Chương trình được chuyển giao và tích hợp với trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Mục tiêu đào tạo: Học sinh thi đỗ và theo học thành công tại các trường Cao đẳng; Đại học quốc tế trong và ngoài nước. Học sinh tốt nghiệp THPT được cấp song bằng tú tài Việt Nam – Hoa Kỳ
 • Dành cho học sinh Lớp 6 – Lớp 10
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 60% – 85% Tiếng Anh và 40% – 15% Tiếng Việt tùy từng cấp học.
 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 25-33 tiết/tuần.

Chi tiết học phí chương trình Quốc tế Adventure

Đăng ký nhận biểu phí

Chính sách tài chính, chương trình ưu đãi và học phí trường Dewey Schools 2024 – 2025

lienhe
circle-green
rectangle-3
triangle-2

Đăng ký tham quan The Dewey Schools ngay hôm nay!

Tham quan và trải nghiệm các chương trình học tại các cơ sở trường The Dewey Schools