4 phuong phap doi moi sang tao
  • Thay vì cách học thầy đọc – trò chép hay thuộc lòng khái niệm có sẵn, tại The Dewey Schools, học sinh trở thành trung tâm của lớp học với định hướng giáo dục dựa trên năng lực. Các em được phát huy tối đa tiềm năng và làm chủ kỹ năng thế kỷ 21 bằng nhóm 4 phương pháp học Experiential Learning (Học tập qua trải nghiệm):
  • Học tập qua việc làm (Learning by doing): Giáo viên tổ chức việc làm cụ thể và hoạt động học tập bằng trải nghiệm thực tế, dụng cụ trực quan. Học sinh hào hứng tự chiếm lĩnh tri thức qua việc trực tiếp thao tác và thực hành để trả lời câu hỏi, vấn đề hay thử thách đòi hỏi tư duy sâu do giáo viên gợi mở.
  • Học tập qua dự án (Project-based Learning): Học sinh được khuyến khích tìm tòi, nghiên cứu vấn đề và kết nối kiến thức đa lĩnh vực trong quá trình thực hiện dự án học tập trong nhiều môn học: Kinh doanh-Hướng nghiệp, Lịch sử, Nhân văn… Các em không chỉ đào sâu kiến thức mà còn học phương pháp tư duy, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, thống nhất ý tưởng và trình bày quan điểm của bản thân một cách hiệu quả.
hoc tap truy van
  • Học tập truy vấn (Inquiry-based Learning): Học sinh tự làm chủ việc học thông qua đặt câu hỏi, lập luận, khám phá vấn đề, tình huống và chia sẻ các ý tưởng. Phương pháp này khơi dậy trí tò mò, hình thành thế giới quan đa chiều và thúc đẩy học sinh tích cực tương tác, thực hành các kỹ năng tư duy bậc cao như phân tích, đánh giá, sáng tạo, phản biện.
  • Tư duy thiết kế (Design Thinking): Quy trình tư duy sáng tạo để học tập, cộng tác và giải quyết vấn đề thực tế được giảng dạy trong các trường đại học hàng đầu thế giới như Stanford, Harvard, MIT… Trong các tiết học – dự án STEAM, Sáng chế MDE, học sinh được trao quyền để hiện thực hóa những ý tưởng đột phá của mình. Các em trở nên tự tin vào khả năng sáng tạo, liên tục thích ứng với thử thách mới bằng cách thấu cảm để xác định các vấn đề cốt lõi, làm việc nhóm và lên ý tưởng, tạo ra các nguyên mẫu thiết kế để kiểm tra và cải tiến.

Đăng ký để tìm hiểu về chương trình Giáo dục dựa trên năng lực: