Tổng quan chương trình đào tạo tại Dewey 2

Trang chủ • Tổng quan chương trình đào tạo tại Dewey 2
Tuyên bố thành quả chất lượng giáo dục

Học sinh tốt nghiệp là những cá nhân toàn diện được trang bị sẵn sàng về nhân cách, tri thức, tinh thần và thể chất cho bậc đại học, cho công việc và cuộc sống, có khả năng thích nghi và thành công trong bất kỳ môi trường nào.

thiet-ke-chuong-trinh

Thiết kế
chương trình

phuong-phap-giang-day-icon

Phương pháp
giảng dạy

Chương trình học thuật tại The Dewey Schools chú trọng vào phát triển năng lực toàn diện của cá nhân, dựa trên 5 trụ cột giáo dục vững chắc.

cis-schools-member-1

The Dewey Schools trực thuộc CIS – một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. CIS được thành lập vào năm 1949 và có hơn 1.360 tổ chức thành viên bao gồm hơn 740 trường học; 610 trường cao đẳng/đại học, đặt tại 122 quốc gia.

Chương trình học tại TDS chú trọng vào phát triển năng lực toàn diện của cá nhân, dựa trên 5 trụ cột giáo dục vững chắc.

cis-schools-member-1

The Dewey Schools trực thuộc CIS – một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. CIS được thành lập vào năm 1949 và có hơn 1.360 tổ chức thành viên bao gồm hơn 740 trường học; 610 trường cao đẳng/đại học, đặt tại 122 quốc gia.