Catering service

Home • Catering service

Đưa đón học sinh

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”.
Việc tuyến xe buýt đưa đón tại nhà được mở hay không sẽ tùy thuộc vào địa điểm của khu vực và số lượng đăng ký tại khu vực đó:
Đối với các địa chỉ đưa đón ở đường/ hẻm mà xe không thuận tiện lưu thông, tình trạng giao thông không thuận lợi hoặc có khả năng không đảm bảo an toàn thì xe buýt chỉ đưa đón học sinh tại một điểm được xác định là thuận lợi cho xe buýt lưu thông, dừng đỗ và an toàn cho học sinh.
Đối với các địa chỉ là căn hộ của tòa nhà thì xe buýt sẽ đón/trả học sinh tại cổng chính của tòa nhà. Phụ huynh cần sắp xếp việc đón học sinh tại vị trí này.
Cô giám sát xe sẽ xác nhận về điểm đón/trả học sinh với Phụ huynh trong vòng tuần đầu tiên thực hiện đưa đón học sinh. Phụ huynh tự túc đưa đón học sinh ngay tại điểm xe buýt đã được xác nhận.

dua-don-hoc-sinh-image

Khi số lượng học sinh của lộ trình tăng hoặc giảm, Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đưa đón.
Các loại xe Nhà trường có thể sử dụng đưa đón học sinh có thể là xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ hoặc 45 chỗ tùy thuộc số lượng học sinh đăng ký và điều kiện về giao thông của tuyến đường, nhưng đảm bảo chất lượng trong hoạt động vận chuyển như đội ngũ quản lý, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, xe luôn có đầy đủ dây an toàn, xe có điều hòa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự v.v.

Điểm đón xe bus

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

Lịch năm học

Đưa đón học sinh

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”.
Việc tuyến xe buýt đưa đón tại nhà được mở hay không sẽ tùy thuộc vào địa điểm của khu vực và số lượng đăng ký tại khu vực đó:
Đối với các địa chỉ đưa đón ở đường/ hẻm mà xe không thuận tiện lưu thông, tình trạng giao thông không thuận lợi hoặc có khả năng không đảm bảo an toàn thì xe buýt chỉ đưa đón học sinh tại một điểm được xác định là thuận lợi cho xe buýt lưu thông, dừng đỗ và an toàn cho học sinh.
Đối với các địa chỉ là căn hộ của tòa nhà thì xe buýt sẽ đón/trả học sinh tại cổng chính của tòa nhà. Phụ huynh cần sắp xếp việc đón học sinh tại vị trí này.
Cô giám sát xe sẽ xác nhận về điểm đón/trả học sinh với Phụ huynh trong vòng tuần đầu tiên thực hiện đưa đón học sinh. Phụ huynh tự túc đưa đón học sinh ngay tại điểm xe buýt đã được xác nhận.

dua-don-hoc-sinh-image

Khi số lượng học sinh của lộ trình tăng hoặc giảm, Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đưa đón.
Các loại xe Nhà trường có thể sử dụng đưa đón học sinh có thể là xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ hoặc 45 chỗ tùy thuộc số lượng học sinh đăng ký và điều kiện về giao thông của tuyến đường, nhưng đảm bảo chất lượng trong hoạt động vận chuyển như đội ngũ quản lý, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, xe luôn có đầy đủ dây an toàn, xe có điều hòa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự v.v.

Điểm đón xe bus

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

Đưa đón học sinh

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”.
Việc tuyến xe buýt đưa đón tại nhà được mở hay không sẽ tùy thuộc vào địa điểm của khu vực và số lượng đăng ký tại khu vực đó:
Đối với các địa chỉ đưa đón ở đường/ hẻm mà xe không thuận tiện lưu thông, tình trạng giao thông không thuận lợi hoặc có khả năng không đảm bảo an toàn thì xe buýt chỉ đưa đón học sinh tại một điểm được xác định là thuận lợi cho xe buýt lưu thông, dừng đỗ và an toàn cho học sinh.
Đối với các địa chỉ là căn hộ của tòa nhà thì xe buýt sẽ đón/trả học sinh tại cổng chính của tòa nhà. Phụ huynh cần sắp xếp việc đón học sinh tại vị trí này.
Cô giám sát xe sẽ xác nhận về điểm đón/trả học sinh với Phụ huynh trong vòng tuần đầu tiên thực hiện đưa đón học sinh. Phụ huynh tự túc đưa đón học sinh ngay tại điểm xe buýt đã được xác nhận.

dua-don-hoc-sinh-image

Khi số lượng học sinh của lộ trình tăng hoặc giảm, Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đưa đón.
Các loại xe Nhà trường có thể sử dụng đưa đón học sinh có thể là xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ hoặc 45 chỗ tùy thuộc số lượng học sinh đăng ký và điều kiện về giao thông của tuyến đường, nhưng đảm bảo chất lượng trong hoạt động vận chuyển như đội ngũ quản lý, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, xe luôn có đầy đủ dây an toàn, xe có điều hòa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự v.v.

Điểm đón xe bus

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

Đưa đón học sinh

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”.
Việc tuyến xe buýt đưa đón tại nhà được mở hay không sẽ tùy thuộc vào địa điểm của khu vực và số lượng đăng ký tại khu vực đó:
Đối với các địa chỉ đưa đón ở đường/ hẻm mà xe không thuận tiện lưu thông, tình trạng giao thông không thuận lợi hoặc có khả năng không đảm bảo an toàn thì xe buýt chỉ đưa đón học sinh tại một điểm được xác định là thuận lợi cho xe buýt lưu thông, dừng đỗ và an toàn cho học sinh.
Đối với các địa chỉ là căn hộ của tòa nhà thì xe buýt sẽ đón/trả học sinh tại cổng chính của tòa nhà. Phụ huynh cần sắp xếp việc đón học sinh tại vị trí này.
Cô giám sát xe sẽ xác nhận về điểm đón/trả học sinh với Phụ huynh trong vòng tuần đầu tiên thực hiện đưa đón học sinh. Phụ huynh tự túc đưa đón học sinh ngay tại điểm xe buýt đã được xác nhận.

dua-don-hoc-sinh-image

Khi số lượng học sinh của lộ trình tăng hoặc giảm, Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đưa đón.
Các loại xe Nhà trường có thể sử dụng đưa đón học sinh có thể là xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ hoặc 45 chỗ tùy thuộc số lượng học sinh đăng ký và điều kiện về giao thông của tuyến đường, nhưng đảm bảo chất lượng trong hoạt động vận chuyển như đội ngũ quản lý, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, xe luôn có đầy đủ dây an toàn, xe có điều hòa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự v.v.

Điểm đón xe bus

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

Đưa đón học sinh

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”.
Việc tuyến xe buýt đưa đón tại nhà được mở hay không sẽ tùy thuộc vào địa điểm của khu vực và số lượng đăng ký tại khu vực đó:
Đối với các địa chỉ đưa đón ở đường/ hẻm mà xe không thuận tiện lưu thông, tình trạng giao thông không thuận lợi hoặc có khả năng không đảm bảo an toàn thì xe buýt chỉ đưa đón học sinh tại một điểm được xác định là thuận lợi cho xe buýt lưu thông, dừng đỗ và an toàn cho học sinh.
Đối với các địa chỉ là căn hộ của tòa nhà thì xe buýt sẽ đón/trả học sinh tại cổng chính của tòa nhà. Phụ huynh cần sắp xếp việc đón học sinh tại vị trí này.
Cô giám sát xe sẽ xác nhận về điểm đón/trả học sinh với Phụ huynh trong vòng tuần đầu tiên thực hiện đưa đón học sinh. Phụ huynh tự túc đưa đón học sinh ngay tại điểm xe buýt đã được xác nhận.

dua-don-hoc-sinh-image

Khi số lượng học sinh của lộ trình tăng hoặc giảm, Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đưa đón.
Các loại xe Nhà trường có thể sử dụng đưa đón học sinh có thể là xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ hoặc 45 chỗ tùy thuộc số lượng học sinh đăng ký và điều kiện về giao thông của tuyến đường, nhưng đảm bảo chất lượng trong hoạt động vận chuyển như đội ngũ quản lý, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, xe luôn có đầy đủ dây an toàn, xe có điều hòa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự v.v.

Điểm đón xe bus

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

map-dewey-tay-ho-tay

QUY CHUẨN AN TOÀN TRƯỜNG HỌC CIS

The Dewey Schools là thành viên chính thức của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS) – Tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới.

Học sinh thoả sức khám phá và trải nghiệm trong không gian học tập rộng lớn, an toàn, hiện đại, hướng đến đảm bảo các tiêu chí đánh giá khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế và đạt chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới:

– Hệ thống giao thông thuận tiện cho việc đưa đón Học sinh. Hệ thống an ninh hiện đại đảm bảo an toàn trường học bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt thông minh kết hợp với hệ thống cửa từ, hơn 420 camera, nhân sự giám sát tại tất cả các khu vực.

– Tổ hợp tiện ích mở rộng như bể bơi 4 mùa Aqua-Tots tiêu chuẩn Mỹ, không gian sáng chế Makerspace, hệ thống sân chơi ngoài trời, canteen, thư viện, các phòng học, phòng chức năng hiện đại…đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của học sinh: vận động, tự học, thảo luận nhóm, làm dự án…

– Thiết kế trường học hướng đến sự phát triển toàn diện của học sinh, truyền cảm hứng, sự gắn bó thân thuộc, kết nối sâu sắc, mối quan hệ mạnh mẽ, độc lập và đổi mới sáng tạo. Các lớp học tận dụng tối đa khí tươi và nguồn ánh sáng tự nhiên. Hệ thống cửa kính tạo không gian mở, kết nối giúp học sinh đa dạng trải nghiệm học tập.

– Trường học với mật độ phủ xanh lên tới 80%, ngập tràn ánh sáng tự nhiên mang đến không gian trong lành, tràn đầy cảm hứng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện & khả năng sáng tạo.

truong-hoc-voi-mat-do-phu-xanh-len-toi-80-ngap-tran-anh-sang-tu-nhien-mang-den-khong-gian-trong-lanh-tran-day-cam-hung-thuc-day-su-phat-trien-toan-dien-kha-nang-sang-tao

ỦY BAN AN TOÀN

The Dewey Schools thành lập Ủy ban An toàn trường học nhằm thực hiện tổng đánh giá an toàn: rà soát, kiểm tra trong tất cả các khâu Vận hành, y tế, dinh dưỡng… , đảm bảo TDSers được học tập, sinh hoạt và vui chơi trong một môi trường mà yếu tố an toàn được chú trọng hàng đầu.


Ủy ban an toàn trường học tổ chức các buổi đào tạo về chính sách Bảo vệ trẻ em cho toàn bộ Giáo viên, Nhân viên.
100% nhân sự đang làm việc tại trường tham gia, hiểu và ký cam kết thực hiện các quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trong trường học; Rà soát các hoạt động vận hành như giám sát Học sinh trong lớp, hướng dẫn sử dụng tủ thuốc y tế, phối hợp giữa Giáo viên và vận hành xe bus… bổ sung, làm mới để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính an toàn cao nhất

uy-ban-an-toan

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trong môi trường học đường, The Dewey Schools thực hiện toàn diện các hành trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện máy móc PCCC theo quy định, sẵn sàng điều kiện để ứng phó trong mọi tình huống. Ủy ban An toàn trường học triển khai công tác kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống, phương tiện chữa cháy nhằm đảm bảo hoạt động tốt, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đặc biệt, Nhà trường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tổ chức định kỳ các hoạt động diễn tập PCCC dành cho toàn bộ đối tượng Giáo viên, Nhân viên cũng như Học sinh, nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, các biện pháp, quy trình xử lý đám cháy, kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy và các biện pháp chữa cháy, hình thành kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

phong-chay-chua-chay

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

The Dewey Schools có phòng Tâm lý học đường, nơi Học sinh có thể nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia có bằng cấp chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng và Tâm lý học đường. Các chuyên gia tâm lý luôn làm việc chặt chẽ với Giáo viên để phát hiện sớm Học sinh có nguy cơ và kịp thời giúp đỡ. Đội ngũ Giáo viên được tập huấn kỹ càng về những kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu để đồng hành cùng Học sinh, cùng các em tìm ra các giải pháp tích cực kịp thời. Đồng thời, Nhà trường còn chủ động đánh giá sàng lọc về sức khỏe tinh thần cho toàn bộ Học sinh trong trường theo định kỳ, căn cứ kết quả sàng lọc để có những chương trình hỗ trợ tâm lý toàn diện:
– Đối với đa số Học sinh trong trường: Nhà trường triển khai các chương trình phòng ngừa những vấn đề tâm lý cho Học sinh. Cụ thể, chuẩn bị cho Học sinh trạng thái khỏe mạnh thông qua các tiết học về kỹ năng cảm xúc-xã hội như nhận diện, làm chủ cảm xúc, suy nghĩ tích cực, kỹ năng lắng nghe, thương thuyết, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tha thứ, giải quyết vấn đề… Chương trình giảng dạy chú trọng các môn học như Giáo dục thể chất, Yoga, Thiền chánh niệm, Nghệ thuật thị giác, Nghệ thuật trình diễn,… để giúp Học sinh không chỉ sáng tạo mà còn học cách cân bằng và quản lý sức khỏe thể chất, tâm lý.
– Đối với một số Học sinh có nguy cơ: Nhà trường tổ chức hỗ trợ trị liệu nhóm.
– Đối với một số ít Học sinh có vấn đề tâm lý: Nhà trường tổ chức các buổi trị liệu 1-1 trực tiếp cho các em.

tam-ly-hoc-duong

CÂU LẠC BỘ

Học sinh được “nhúng mình” vào vô vàn trải nghiệm, tự tin khám phá thế mạnh và theo đuổi sở thích, đam mê của bản thân. Các em có cơ hội mở rộng hiểu biết về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và phát triển các kỹ năng của công dân thế kỷ 21.

Điều thú vị nhất là hoạt động kết nối các CLB, khi Học sinh không chỉ dừng lại ở việc sinh hoạt CLB riêng lẻ mà có thể cùng nhau học hỏi, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Ví dụ: Khi CLB Sáng chế tạo ra sản phẩm, CLB Marketing – Truyền thông & Báo chí đưa tin, xây dựng kế hoạch quảng cáo, CLB Nghệ thuật thị giác sẽ thiết kế poster cho sản phẩm, và CLB Hướng nghiệp – Khởi nghiệp sẽ bán hàng để gây quỹ từ thiện. Bên cạnh đó các em có thể tham gia các cuộc thi hoặc dự án vô cùng ý nghĩa như: tổ chức quyên góp sách xây dựng thư viện, hoạt động đọc sách, biểu diễn kịch cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…

CLB Học thuật

CLB Kỹ năng

CLB Nghệ thuật

CLB Thể thao

 • Tranh biện
 • Đọc sách, Sáng ch
 • Tiếng Nhật
 • IELTS Speaking
 • Toán Olympic
 • Toán học vui, Toán tư duy
 • Luyện chữ
 • Marketing – Truyền thông & Báo chí
 • Hướng nghiệp – Khởi nghiệp
 • Coding
 • Dẫn chương trình – MC
 • Multimedia
 • Làm vườn,
 • Nấu ăn – Pha chế
 • DIY, Cắm hoa
 • ự án cộng đồng
 • Nghệ thuật thị giác
 • Âm nhạc, Ca hát
 • Nhảy hiện đại
 • Kịch nghệ
 • Latin Dance
 • Color Guard
 • Nghệ thuật cảm xúc, Văn hóa dân gian
 • Piano, Thanh nhạc, Guitar
 • Xếp giấy
 • Taekwondo
 • Bóng đá
 • Bóng rổ
 • Yoga
 • Cờ vua
 • Cầu lông
 • Jacpa
cau-lac-bo-hoc-thuat
cau-lac-bo-ky-nang
cau-lac-bo-nghe-thuat
cau-lac-bo-the-thao

TRẠI HÈ VIỆT NAM

Chương trình Trại hè Việt Nam mang đến cho Học sinh những ngày hè sôi động và đáng nhớ, giúp các em trưởng thành vượt bậc về nhận thức, tư duy và kỹ năng sống qua trải nghiệm thực tế, đồng thời là cơ hội để làm quen và giao lưu cùng bạn bè đồng trang lứa.

TRẠI HÈ 2022

Dewey Tây Hồ Tây - Trại hè Dewey's Wonder

Dewey Cầu Giấy - Summer Of Adventure

Dewey Hải Phòng - Be The Best Of You

TRẠI HÈ QUỐC TẾ


Với mong muốn trang bị thêm hành trang để các em học sinh tự tin bước ra thế giới – đi để trưởng thành, The Dewey Schools phối hợp cùng trường đối tác Mount Vernon School tổ chức Trại hè “Trải nghiệm Hội nhập Văn hóa tại Atlanta, Georgia, Mỹ”.

Chương trình trại hè được tổ chức vào tháng 7 hàng năm dành cho Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Hành trình kéo dài trong 2 tuần là cơ hội cho các em thỏa sức khám phá, trải nghiệm đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày tại xứ sở cờ hoa. Đây sẽ là một chuyến đi “tiền trạm” tuyệt vời giúp Học sinh làm quen với môi trường quốc tế và xây dựng định hướng rõ ràng cho lộ trình du học sau này của mình.

>>> Xem thêm: Trại Hè Quốc Tế Mỹ 2023

HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

The Dewey Schools tích hợp Chương trình Giáo dục Ngoại khóa & Kỹ năng sống của Outward Bound Vietnam, mang đến hoạt động dã ngoại bổ ích và thú vị cho Học sinh. Outward Bound Vietnam là thành viên của mạng lưới Outward Bound Quốc tế hoạt động tại 37 quốc gia và phục vụ hơn 200.000 học viên mỗi năm.

Các thử thách trong chương trình Outward Bound được tổ chức theo từng nhóm nhỏ 14 học sinh, giúp các em phát triển kỹ năng đội nhóm và kỹ năng giao tiếp. Đồng thời có những khoảng thời gian tự chiêm nghiệm để rút ra bài học, lên kế hoạch hành động cho tương lai, hiểu thêm về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Các học sinh sẽ được học những kỹ năng ngoài trời và hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên qua các hoạt động tìm hiểu về môi trường, đi rừng, cắm trại… Bên cạnh đó, hoạt động tìm hiểu những kỹ năng “Rời đi không dấu vết” cũng sẽ hướng dẫn học sinh các phương pháp giảm thiểu tác động lên môi trường khi đi trải nghiệm ngoài trời.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Hoạt động cộng đồng là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục tại The Dewey Schools, nơi luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng và hướng tới các giá trị mang tính nhân văn trong xã hội.
Học sinh được nuôi dưỡng lòng thấu cảm, sự quan tâm sẻ chia và mở rộng hiểu biết về các vấn đề toàn cầu và địa phương. Nhà trường khuyến khích Học sinh nghiên cứu, thiết kế giải pháp để giải quyết vấn đề và tự thành lập các dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện. Các em đã được trao quyền để thử nghiệm ý tưởng, hành động bằng giải pháp của chính mình, từ đó tự tin mang tới những giá trị tích cực cho cộng đồng xung quanh và cùng nhau kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn ngay từ bây giờ.

Hành trình thiện nguyện tại Quảng Bình

Gây quỹ từ thiện cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Dự án "Let's Save Our Sea"

Dự án "The Power Of Dreams"

18 bạn đại diện cho các học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 cùng đại diện Nhà trường, Phụ huynh đã cùng đóng góp vào việc xây dựng 2 công trình từ thiện tại 2 điểm trường: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch & Trường mầm non bản Cồn Roàng. Đây là 2 điểm trường sát biên giới Lào, 100% người dân tộc Ma Coong, Chứt, Bru – Vân Kiều, điều kiện khó khăn cả về giáo dục, y tế.Học sinh Dewey cùng ăn, cùng học, cùng sinh hoạt chung một điều kiện với các bạn Học sinh của Trường dân tộc nội trú Bố Trạch, và chủ động tổ chức các hoạt động học tập theo đúng tinh thần Learning by Doing (Học qua việc làm).

Tận dụng chính dự án học tập trong môn học Humanities, nhóm các bạn Học sinh lớp 10Budapest đã thực hiện một chiến dịch để nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như góp phần gây quỹ cho hoạt động Hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các bạn đã thiết kế và bán những chiếc áo phông làm nổi bật nhu cầu hiến tạng ở Việt Nam, khuyến khích mọi người bảo vệ nội tạng của mình mạnh khoẻ, và quyên góp toàn bộ vốn và lãi vào quỹ từ thiện của Trung tâm điều phối nội tạng Quốc gia.

Học sinh Khối 8 tại Dewey Hải Phòng tiến hành nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường biển hiện nay, tìm hiểu về phân loại tái chế và xử lý rác thải, nâng cao trách nhiệm của con người với môi trường biển. Các bạn có chuyến thực tế tại bãi biển 295 Đồ Sơn để cùng nhau tham gia dọn vệ sinh bờ biển, gửi tặng lại đôi găng tay cho cô chú vệ sinh môi trường như một cách chia sẻ những nhọc nhằn cũng như nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh biển của người dân và du khách. Tận dụng rác thải tái chế, các TDSers đã sáng tạo nên những tấm poster với chủ đề bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và nhận được sự hưởng ứng tích cực của thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Vạn Sơn trong việc kỹ cam kết cùng nhau bảo vệ môi trường biển ttự nhiên. Tại trường học, các bạn triển khai chương trình mang cốc, bình nước cá nhân khi mua nước tại G-coffee nhằm thay đổi thói quen, không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sử dụng thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Dự án cộng đồng được các bạn học sinh cấp 2, 3 The Dewey Schools Hải Phòng cùng chung tay thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa:
– Tham gia hoạt động thiện nguyện tại trường khiếm thính Hải Phòng.
– Chuyến đi dã ngoại của môn Nghệ thuật Thị giác tại làng gốm Bát Tràng để tự tay làm sản phẩm gốm.
– Thực hiện concert trình diễn tại Đài truyền hình Hải Phòng, tự biên đạo và thể hiện các tiết mục nghệ thuật, đồng thời tổ chức đấu giá sản phẩm gây quỹ từ thiện.
– Tổ chức Hội thảo khoa học BMI về tư vấn dinh dưỡng, tâm lý học đường, và vận hành các gian hàng gây quỹ từ thiện,

hanh-trinh-thien-nguyen-tai-quang-binh
gay-quy-tu-thien-cho-hoi-chu-thap-do-viet-nam
Du-an-Lets-Save-Our-Sea
Du-an-The-Power-Of-Dreams

Giới thiệu

Nhằm giúp các em Học sinh xác định một lộ trình phù hợp trên con đường học tập và sự nghiệp, Ban Kinh doanh – Hướng nghiệp The Dewey Schools luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng phụ huynh và các em học sinh.
Hoạt động tư vấn đại học, du học & hướng nghiệp tại The Dewey Schools bao gồm:
– Định hướng nghề nghiệp trên cơ sở xác định sở thích, năng lực và thiên hướng của học sinh
– Hoạt động Trải nghiệm thực tế trường Đại học, Doanh nghiệp, lĩnh vực nghề nghiệp…
– Cung cấp và cập nhật các thông tin, sự kiện du học & hướng nghiệp
– Hỗ trợ tham vấn nghề nghiệp, tư vấn hồ sơ du học, xin học bổng cũng như trong thời gian du học nước ngoài.

Bằng chuyên môn và kinh nghiệm của mình, các cán bộ Ban Kinh doanh – Hướng nghiệp sẽ gợi mở, giúp đỡ học sinh từng bước khám phá bản thân, tự tin đưa ra quyết định trong việc xây dựng lộ trình học tập và nghề nghiệp tương lai. Qua các buổi tham vấn nhóm và tham vấn 1:1, các em sẽ nhận được những lời chia sẻ có giá trị để tạo nên bộ hồ sơ mang tính cạnh tranh, qua đó tự tin kể câu chuyện và trải nghiệm của chính mình, thể hiện màu sắc cá nhân cùng sự am hiểu bản thân và mức độ phù hợp với trường.

huong-nghiep-the-dewey-schools

Lộ trình dành cho Học sinh Lớp 9 - Lớp 12

LỚP 9

– Khám phá bản thân: Xác định tính cách, sở thích, điểm mạnh – điểm yếu
– Tìm hiểu và bước đầu định hướng về học tập và thế giới nghề nghiệp
– Bắt đầu định hướng xây dựng bộ hồ sơ vào đại học: điểm GPA, bài thi chuẩn hoá, hồ sơ, hoạt động ngoại khóa…
– Tham gia các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm tại đại học, doanh nghiệp

LỚP 10

– Đăng ký các buổi tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm, hỗ trợ trực tiếp 1:1 dành cho cả học sinh và phụ huynh
– Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và hồ sơ học sinh
– Xây dựng lộ trình vào đại học và du học
– Tham gia các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm tại đại học, doanh nghiệp

LỚP 11

– Đăng ký các buổi tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm, hỗ trợ 1:1 dành cho cả học sinh và phụ huynh
– Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển đại học và học bổng: GPA, bài thi chuẩn hóa, hoạt động ngoại khoá, bài luận, phỏng vấn…
– Tham gia các cuộc thi, vận hành dự án cá nhân
– Nhận tư vấn trực tiếp Chuyên gia Du học & Hướng nghiệp tại Mount Vernon School (Mỹ)

LỚP 12

– Nhận tư vấn trực tiếp 1:1 với Chuyên gia Du học & Hướng nghiệp tại Mount Vernon School (Mỹ)
– Tham gia 2 hoạt động ngoại khóa chính
– Hoàn thành hồ sơ ứng tuyển
– Chọn lọc 5-10 trường Đại học phù hợp, tham quan online/ offline và chốt danh sách Đại học ứng tuyển.

lo-trinh-danh-cho-hoc-sinh-lop-9-lop-12

Điểm nổi bật

– Xuyên suốt năm học có khoảng 10 buổi tham vấn 1:1 cho cả Phụ huynh và Học sinh Lớp 10 &11
– Đội ngũ Chuyên gia Cố vấn giàu kinh nghiệm tại Việt Nam & Hoa Kỳ.
– Chương trình định hướng dành cho Học sinh từ Lớp 6 với sự chia sẻ từ chính Cựu học sinh đang du học tại các nước trên thế giới
– Cập nhật định kỳ chính sách tuyển sinh, yêu cầu đầu vào của các trường.
– Đồng hành cùng Học sinh trong các cuộc thi làm dày hồ sơ du học
– Thầy cô đồng hành theo sát, thấu hiểu khả năng của Học sinh và nuyện vọng của Phụ huynh

Đội ngũ chuyên môn

Thầy Nguyễn Trọng Tùng
Trưởng ban Kinh doanh – Tư vấn Hướng nghiệp và Du học

MBA ĐH Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội – ĐHQG Yokohama Nhật Bản

Kinh nghiệm:
Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông trong vai trò Phóng viên – Thư ký tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam và Hoa Học trò – Hoa học trò online – Trung ương Đoàn TNCS HCM (1998-2020)
Học bổng CP Nhật Bản (JICA) chương trình MBA – Học bổng Khách ghé thăm quốc tế (IVLP 2016) của Bộ ngoại Giao Mỹ – Học bổng đào tạo Báo chí điện tử của viện đào tạo truyền thông đa phương tiện CHLB Đức (2008-2010) – Khách mời chương trình Phóng viên giáo dục bang Victoria, Úc (2007) – Đại biểu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc (2005) và Việt Nam- Trung Quốc (2010)
Giáo viên thỉnh giảng tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội khoa Giáo dục tổng hợp (2011-2018); Khách mời truyền cảm hứng Truyền thông đa phương tiện và Kỹ năng tổ chức sự kiện tại các trường THCS-THPT và ĐH khu vực Hà Nội (2006-nay).
Mạng lưới Giáo sư, đồng nghiệp, bạn bè, học trò đa dạng, họ là những người có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục-Truyền thông-Giải trí-Kinh tế-Nghệ thuật-Thể thao…

doi-ngu-chuyen-mon

Ba mẹ cần tư vấn thêm?

form-sidebar-image