Trưởng ban: Cuộc sống và Nghệ thuật

Đào tạo

Bằng Cử nhân tâm lý học do Đại học Tổng hợp Roxtov trên sông Đông, Cộng hòa Liên Bang Nga cũ cấp

Bằng Tiến sỹ tâm lý học do Viện Tâm lý, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cấp

Các khóa đào tạo về chuyên ngành:

 • Sau tiến sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại đại học Vanderbilt Hoa kỳ
 • Đưa Nghệ thuật vào phát triển cộng đồng: Quỹ Ford Fundation (Training course on Giving Art to Community Development held by Ford foundation & David Assembly )
 • Training course on Psychotherapy held by EPP Paris, France
 • Training course on group therapy held by Quebec University
 • Training course on training of trainer held by LVEP
 • Training course on International training of trainer technology of participation held by ICA USA
 • Training course on “Children living with Domestic violence: recovery with ART
 • Training course on : (1) Art in development methods, and (2) “How to research the physical and emotional punishment of children” ((1) Chiengmai, (2) Bangkok, Thailand
 • Training workshop on “International Evaluation of LVEP” by UNESCO (University of California at Berkeley, USA )
 • Training course on “CBT applied to depression, anxiety, anger, PTSD and OCD” (Australia)
 • 4 week-long training program in Clinical psychology/ best practice in working with children, Melbourne Uni, Latrobe Uni, RMIT. Australia
 • Training course on “Social Work”, Pattaya, Thailand
 • Training course on “Mental Health” Goa, India

Kinh nghiệm

 • 25 năm kinh nghiệm với tư cách chuyên gia tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
 • 10 năm là giảng viên môn Tâm bệnh học và kỹ năng tham vấn cho chương trình đào tạo Cao học tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại trường Đại Học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Học viện Khoa học xã hội Việt Nam.
 • 10 năm làm điều phối viên chương trình Giáo dục Giá trị sống: Đã đào tạo cho nhiều nghìn giáo viên ở khắp các tỉnh thành Việt Nam thông qua các dự án của MOET, Plan Intenational, Unicef về phương pháp lấy học sinh làm trung tâm để dậy giá trị sống.
 • 5 năm làm chuyên gia hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em vi phạm pháp luật của UNICEF ở Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh
 • 5 năm trưởng ban tâm lý với nhiệm vụ hỗ trợ tâm lý và hành vi cho trẻ em đường phố ở tổ chức Trẻ em con rồng xanh (Tổ chức phi chính phủ do Úc tài trợ).
 • 3 năm chuyên gia tư vấn tâm lý học đường cho trường THPT Đinh Tiên Hoàng và THCS Phương Liên
 • Giảng viên thỉnh giảng cho khoa Tâm lý ở Viện Marie Haps, thuộc Trường Leonard de Vinci của Bỉ và khoa Xã hội học thuộc Đại học Gdank Balan
 • 2 năm lãnh đạo nhóm làm dự án “Nghệ thuật trong pháp triển Cộng đồng”

Quan điểm giáo dục

 • Tin rằng tất cả học sinh đều có tiềm năng học tập và trở thành các công dân tốt. Tất cả sinh đều thông minh và có khả năng học tập, tuy nhiên các khả năng này chỉ bộc lộ khi học sinh thích học. Các giá trị sống luôn tiềm ẩn bên trong mỗi con người và sẵn sàng bộc lộ khi có cơ hội. Công việc của các nhà giáo dục là tạo môi trường, tạo cơ hội, tạo động cơ, giúp học sinh nhìn thấy tiềm năng của mình, yêu thích việc học để phát huy hết tiềm năng của bản thân.
 • Luôn quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh để đảm bảo học sinh có một trạng thái sức khỏe tốt nhất về tinh thần và thể chất.
 • Luôn ủng hộ phương pháp dạy học hiện đại: lấy học sinh làm trung tâm, học qua việc làm, học qua trải nghiệm và học qua việc cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội.
 • Tôn trọng học sinh, chấp nhận học sinh vô điều kiện, xây dựng mối quan hệ thân thiện, an toàn, tin tưởng với học sinh để có thể dẫn dắt học sinh đưa ra các quyết định đúng, đi theo con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu cuộc sống của các em.

Cam kết đóng góp

Xây dựng các chương trình nhằm tạo ra môi trường an toàn cho toàn bộ học sinh để học sinh có một sức khỏe tâm lý tốt nhất, có hứng thú học tập để phát huy hết khả năng của mình và trở thành các công dân toàn cầu, bao gồm:
Chương trình lối sống, chương trình GDCD, chương trình chủ nhiệm, chương trình nghệ thuật, chương trình giáo dục thể chất.

Đào tạo giáo viên

 • Đào tạo và huấn luyện giáo viên có phương pháp kỷ luật tích cực.
 • Đào tạo giáo viên về phương pháp dạy học và nội dung dạy các chương trình nghệ thuật, kỹ năng sống, giá trị sống và rèn luyện thể chất.
 • Đào tạo và huấn luyện giáo viên có khả năng thực hiện việc tạo nề nếp, hình thành và rèn luyện các phẩm chất, nhân cách của con người trong xã hội hiện đại cho toàn thể học sinh của Nhà trường tại các cơ sở trong Hệ thống.
 • Tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, uy tín với Phụ huynh.