Quy trình tuyển sinh

Để đăng ký nhập học, Quý Phụ huynh vui lòng hoàn thiện các thủ tục theo Quy trình tuyển sinh sau:

Bước 1: Dự tuyển

  • Đăng ký dự tuyển
  • Nộp phí nhập học và phí dự tuyển
  • Nhận lịch hẹn đánh giá năng lực cho học sinh

Bước 2: Đánh giá đầu vào

Tham gia đánh giá đầu vào theo lịch của Nhà trường với nội dung:

  • Lớp 1: Trải nghiệm kỹ năng mềm, tư duy logic và ngôn ngữ Tiếng Anh.
  • Lớp 2 – Lớp 12: Kiểm tra trí lực (phỏng vấn, làm bài viết): Văn – Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán.
  • Nhận kết quả đánh giá trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ

  • Hồ sơ nhập học
  • Thủ tục tài chính

Bước 4: Nhập học chính thức

Học sinh đi học theo lịch của Nhà trường

Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý chỉ những học sinh hoàn thiện hồ sơ học sinh đầy đủ, hợp lệ trước tối thiểu 10 ngày trước ngày nhập học chính thức và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo học phí của Nhà trường mới đủ điều kiện nhập học.
DMCA.com Protection Status