Chính sách tuyển sinh

Đăng ký nhập học

Trường Phổ thông Dewey nhận đăng ký tuyển sinh suốt năm học, trong trường hợp Nhà trường vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối tượng tuyển sinh

  • Học sinh đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và đạt đánh giá đầu vào.
  • Học sinh đã hoàn thành chương trình học năm trước theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Từ lớp 2-lớp 11)
DMCA.com Protection Status