Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục Dewey là tổ chức sự trưởng thành của học sinh thông qua con đường tự học – tự giáo dục để đào tạo ra những con người có năng lực tự học, tinh thần tự lập, trách nhiệm và có tâm hồn phong phú.

john dewey

Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

  • Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nó phải là quá trình của người học chứ không phải của người dạy. Giáo dục là quá trình mà người học là trung tâm.
  • Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, không thể giáo dục chung cho tất cả mọi người. Người thầy phải ý thức rõ và tôn trọng sự khác biệt giữa các học sinh.
  • Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không thể tách khỏi hoạt động thực tiễn và kiến thức không thể được áp đặt từ bên ngoài.

Phương pháp giáo dục

học qua dự án

HỌC TẬP QUA DỰ ÁN

Học tập qua dự án là phương pháp lấy Học sinh làm trung tâm, Học sinh học thông qua trải nghiệm giải quyết các vấn đề mở. Học sinh được Giáo viên hướng dẫn và khuyến khích tìm tòi, nghiên cứu vấn đề và vận dụng kiến thức đã học trong quá trình thực hiện dự án, tạo ra sản phẩm hoặc các bài thuyết trình vào cuối kỳ/ cuối năm học. Như vậy, các em học được cả nội dung kiến thức lẫn phương pháp tư duy, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, thống nhất ý tưởng và trình bày quan điểm của bản thân một cách hiệu quả.

hoc tap qua viec lam

HỌC QUA VIỆC LÀM

Với phương pháp học tập qua việc làm, Giáo viên tổ chức việc làm cụ thể và hoạt động học tập bằng trải nghiệm thực tế, dụng cụ trực quan để Học sinh hiểu ý nghĩa thực tiễn của nội dung kiến thức. Học sinh trải qua quá trình khám phá, trực tiếp thao tác và thực hành để trả lời một câu hỏi, vấn đề hay thử thách đòi hỏi tư duy sâu do Giáo viên đưa ra và tự mình chiếm lĩnh tri thức.

tư duy thiết kế

TƯ DUY THIẾT KẾ

Tư duy thiết kế là một hướng tiếp cận “lấy con người làm trung tâm” để học tập, cộng tác và giải quyết vấn đề. Phương pháp này khuyến khích Học sinh có lập trường tìm hiểu, suy nghĩ đổi mới và trao quyền cho học sinh hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của mình. Áp dụng 5 bước trong quy trình tư duy này tại các tiết học – dự án, Học sinh sẽ phát triển toàn diện các kỹ năng thế kỷ 21 bằng cách thấu cảm để xác định các vấn đề cốt lõi, làm việc nhóm và lên ý tưởng, tạo ra các nguyên mẫu thiết kế để kiểm tra và cải tiến.

hoc tap truy van

HỌC TẬP TRUY VẤN

Học tập truy vấn tập trung vào phát triển động lực giúp Học sinh tự làm chủ con đường học tập của mình thông qua đặt câu hỏi, khám phá vấn đề, tình huống và chia sẻ các ý tưởng. Phương pháp này thúc đẩy Học sinh tích cực tương tác, thực hành các kỹ năng tư duy bậc cao như phân tích, đánh giá, sáng tạo và từ đó hình thành thế giới quan đa chiều.

Đăng ký tham quan trường ngay!

DMCA.com Protection Status