Tầm nhìn

THE DEWEY SCHOOLS – Hệ thống trường học song ngữ tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. The Dewey Schools là nơi Phụ huynh tìm đến, Học sinh yêu thích và Nhân viên tự hào.

Sứ mệnh

Mục đích của chúng tôi là truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ Học sinh với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu các em sống.

Giá trị cốt lõi


INTEGRITY

Integrity: Học sinh Dewey trân trọng lời nói của mình, nhận trách nhiệm trong mọi hành động.


HÀO PHÓNG

Học sinh Dewey sống với lòng nhân hậu và thấu cảm, tôn trọng sự đa dạng và đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.


ĐAM MÊ

Học sinh Dewey chủ động khám phá lĩnh vực yêu thích, từ đó truyền cảm hứng và tạo động lực cho mọi người xung quanh

 


HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Học sinh Dewey thể hiện tình yêu học tập và chủ động tìm tòi kiến thức, từ đó tạo ra ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.

 

Học sinh tốt nghiệp tại Dewey là những cá nhân toàn diện

Học sinh tốt nghiệp là những cá nhân toàn diện được trang bị sẵn sàng về nhân cách, tri thức, tinh thần và thể chất cho bậc đại học, cho công việc và cuộc sống, có khả năng thích nghi và thành công trong bất kỳ môi trường nào.

DMCA.com Protection Status