Tầm nhìn

THE DEWEY SCHOOLS – hệ thống trường học song ngữ tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. The Dewey Schools là nơi phụ huynh tìm đến, học sinh yêu thích và nhân viên tự hào.

Sứ mệnh

Mục đích của chúng tôi là truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ học sinh với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu các em sống.

Giá trị cốt lõi


INTEGRITY

Học sinh Dewey trân trọng lời nói của mình, thực hiện đúng lời hứa và nhận trách nhiệm trong mọi hành động, sẵn lòng giải quyết mọi tình huống xảy ra xung quanh.


HÀO PHÓNG

Học sinh Dewey sống với lòng trắc ẩn và thấu cảm, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Các em coi trọng sự đa dạng về năng lực và kỹ năng của mỗi cá nhân trong xã hội, luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh, đóng góp cho cộng đồng.


ĐAM MÊ

Học sinh Dewey chủ động trong việc làm chủ quá trình học tập, tạo động lực cho mọi người trở thành những người tìm tòi và khám phá.

Học sinh Dewey tạo ra môi trường học tập thúc đẩy mọi người đi theo ngọn lửa dẫn đường của động lực, đam mê và khát khao khám phá tùy theo năng lực của bản thân.

Học sinh Dewey là hình mẫu mô phỏng cuộc sống và các kỹ năng học tập liên tục được biến đổi thích nghi và mở rộng.


HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Học sinh Dewey là những con người ham học hỏi, say mê học tập, sẵn sàng học hỏi và tương tác với thầy cô, bạn bè. Học sinh Dewey áp dụng những kiến thức đã học tạo ra ảnh hưởng tích cực để biến đổi thế giới xung quanh. Học sinh Dewey là những con người có năng lực học tập suốt đời và năng lực tự học để không ngừng phát triển kiến thức, kỹ năng, chủ động kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Học sinh tốt nghiệp tại Dewey là những cá nhân toàn diện

Học sinh tốt nghiệp là những cá nhân toàn diện được trang bị sẵn sàng về nhân cách, tri thức, tinh thần và thể chất cho bậc đại học, cho công việc và cuộc sống, có khả năng thích nghi và thành công trong bất kỳ môi trường nào.