Giám đốc cấp học The Dewey Schools Hải Phòng

Thầy Gavin Latham hiện đang là Giám đốc cấp học tại The Dewey Schools Hải Phòng. Từ năm 2007, thầy từng đảm nhiệm các vị trí giáo viên, chuyên viên xây dựng chương trình, chuyên gia đào tạo, nghiên cứu viên và lãnh đạo tại nhiều trường học/tổ chức giáo dục trên thế giới. Thầy có bằng Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh từ UMBC và bằng Thạc sỹ về Chương trình & Giảng dạy từ Loyola University Maryland. Hiện tại, thầy Gavin cũng là thành viên của các tổ chức và đội nhóm như Alpha Sigma Nu Honor Society, Ban Cố vấn Cựu sinh viên chuyên ngành Giáo dục, thành viên nhóm đánh giá các tài liệu đề xuất TESOL Quốc tế, thành viên nhóm đánh giá chương trình WIDA và cố vấn PGCEi. Trong quá trình công tác, thầy tập trung vào việc xây dựng các mục tiêu học tập toàn diện và phù hợp cho học sinh quốc tế học tập đa ngôn ngữ. Thầy từng có một số bài báo được xuất bản trong các ấn phẩm học thuật, tham gia dẫn dắt các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, phát triển các khóa học trực tuyến, và nhận được một số danh hiệu và giải thưởng liên quan đến chủ đề nói trên. Thầy Gavin cam kết mang lại kiến thức, kỹ năng và các thành quả mang tính quốc tế cho học sinh tại The Dewey Schools, đảm bảo các em được học tập trong môi trường giáo dục bình đẳng, đa dạng văn hóa, và cạnh tranh toàn cầu.