Giám đốc cấp học Trường Dewey Tây Hồ Tây

Cô Shannon Koga quốc tịch Canada, hiện là Giám đốc cấp học tại Dewey Tây Hồ Tây, với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Châu Á. Cô Shannon khởi đầu là giáo viên ESL, từng trải qua nhiều vị trí trong trường học, bao gồm cả vị trí Lái xe đưa đón học sinh. Cô Shannon có mười năm là Hiệu trưởng, Giám đốc, Tổng hiệu trưởng, và hiện là Giám đốc cấp học của Dewey, đồng thời cô có bằng Cử nhân Ngôn ngữ học, Bằng Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục (Chương trình và Giảng dạy) và Bằng Thạc sĩ Giáo dục (Lãnh đạo-Hiệu trưởng). Cô được chứng nhận từ Hội đồng Hiệu trưởng Ontario về Lãnh đạo Trường Quốc tế và hiện đang học lấy bằng Tiến sĩ Giáo dục. Với khả năng thông thạo một số ngôn ngữ khác, cô Shannon nói thông thạo tiếng Nhật và có bốn đứa con Canada gốc Nhật đã trưởng thành và độc lập. Cô Shannon cam kết mang đến thông tin xuyên suốt, minh bạch giữa tất cả các bên liên quan trong trường, và coi đó là sứ mệnh của mình để hỗ trợ tất cả mọi người.