Giám đốc chương trình Tiếng Việt tiểu học

Kinh nghiệm

Tính đến thời điểm hiện tại:

 • Có trên 25 năm làm Giáo dục: Điều hành chuyên môn, đứng lớp giảng dạy và làm chủ nhiệm.
 • Có trên 15 năm nghiên cứu về các phương pháp tổ chức dạy học hiện đại, hiệu quả; nghiên cứu về các tư tưởng, đường lối giáo dục; xây dựng nội dung chương trình, viết sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo các môn học trong trường Phổ thông, đặc biệt là môn Toán; viết kế hoạch dạy học các môn học; đào tạo và huấn luyện giáo viên về cách thiết kế bài dạy, cách tổ chức dạy học cho học sinh.

Quan điểm giáo dục

Giáo dục trong Nhà trường phổ thông đem đến cho học sinh sự phát triển toàn diện về THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN. Nội dung kiến thức của các môn học đưa đến cho học sinh phải ngang tầm với xã hội các em được sinh ra và trưởng thành. Phương pháp tổ chức dạy học trong Nhà trường là phương pháp của Nhà trường hiện đại, coi nội dung tri thức là sản phẩm mỗi học sinh phải tự làm ra cho chính mình bằng một hệ thống VIỆC LÀM, mỗi VIỆC LÀM được thiết kế thành một chuỗi THAO TÁC, theo trật tự chặt chẽ, ai làm cũng được, làm đâu chắc đấy, làm ra sản phẩm tất yếu và tốn ít thời gian nhất. Nguyên tắc vàng của nghiệp vụ sư phạm trong Nhà trường là “không đem đến cho học sinh sản phẩm làm sẵn, muốn có gì học sinh phải tự làm lấy cho chính mình”. Giáo dục trong trường Phổ thông không so sánh học sinh này với học sinh khác, coi mỗi học sinh là một cá thể độc lập, được tôn trọng và phát triển an toàn. Mục tiêu cơ bản của giáo dục trong trường Phổ thông là tạo cho HS có được các năng lực giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống trong mọi tình huống có thể, tạo cho HS có được năng lực tự học và tự hoàn thiện bản thân.

Cam kết đóng góp

 • Xây dựng một Bộ tài liệu dạy học môn Toán cho cấp Tiểu học theo quan điểm giáo dục hiện đại gồm:
  • Sách giáo khoa
  • Sách bài tập.
  • Sách thiết kế (Giáo án hay KHDH).
 • Đào tạo và huấn luyện giáo viên có khả năng thực hiện việc dạy học theo mục tiêu của Nhà trường tại các cơ sở trong Hệ thống.
 • Đào tạo và huấn luyện giáo viên có khả năng thực hiện việc tạo nề nếp, hình thành và rèn luyện các phẩm chất, nhân cách của con người trong xã hội hiện đại cho toàn thể học sinh của Nhà trường tại các cơ sở trong Hệ thống.
 • Tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, uy tín với Phụ huynh.