Hiệu trưởng The Dewey Schools Cầu Giấy

Cô Vũ Hiền là Hiệu trưởng The Dewey Schools cơ sở Cầu Giấy. Cô Hiền có bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Phương pháp dạy học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và từng tham gia nhiều khóa đào tạo về Quản lý. Cô đã trải qua gần 20 năm giảng dạy và hơn 10 năm kinh nghiệm làm Quản lý chuyên môn của các trường Song ngữ và Quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Cô Hiền cũng có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý Giáo viên và tham gia viết các đầu sách tham khảo các môn Toán, Tiếng Việt của bậc Tiểu học.

Với vai trò là người lãnh đạo, cô Hiền quan niệm cần luôn đồng hành với đội ngũ Giáo viên để tạo ra một môi trường giáo dục tích cực, sáng tạo; truyền cảm hứng học tập tới Học sinh, giúp các con làm chủ mọi sự thay đổi, trở thành những người có tác động tích cực tới cộng đồng.