Giám đốc cấp học trường The Dewey Schools Tây Hồ Tây

Kinh nghiệm

Shannon Koga đã dành hơn 30 năm qua dạy và học tại các trường ở Châu Á. Cô đã đảm nhận nhiều vị trí trong trường học, từ chuyên gia ESL, giáo viên nhạc kịch, thiết kế chương trình học, Hiệu trưởng, Giám đốc điều hành, và Giám đốc trường học. Cô thậm chí đã từng tự lái xe buýt trường học để đưa đón học sinh. Thêm vào đó, Shannon là một người mẹ có con cái từng học ở cả những trường công và trường quốc tế. Cô nói được nhiều thứ tiếng và hy vọng sẽ sớm thành thạo tiếng Việt.

Quan điểm giáo dục

Giám đốc trường học đóng vai trò là một nhà lãnh đạo trong môi trường học tập – là người cung cấp sự bảo hộ và những biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của nhà trường và con người. Một nhà lãnh đạo giỏi là người có khả năng lãnh đạo phù hợp với mọi tình huống, luôn sẵn sàng và linh hoạt. Là một chuyên gia về ESL, cô Shannon hiểu tầm quan trọng của việc đáp ứng mọi nhu cầu và sự khác biệt trong học tập của từng học sinh. Trường học chính là một xã hội thu nhỏ và vì thế, chúng ta cần coi trọng, tôn vinh sự độc đáo của mỗi thành viên trong trường.

Cam kết đóng góp

Shannon cam kết hỗ trợ xây dựng nên sự ưu tú của giáo viên và quá trình học tập suốt đời của họ để theo đuổi sự ưu tú đó. Shannon có một niềm đam mê dạy và học. Cô cũng rất thích gặp mặt và chào các em học sinh ở cổng trường vào buổi sáng.