Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội & Nhân văn

Kinh nghiệm

  • Hơn 15 năm tham gia giảng dạy, đào tạo giáo viên và quản lý giáo dục từ bậc Tiểu học đến THPT.
  • Biên soạn sách giáo khoa và xây dựng chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, THCS -THPT các môn Văn, Tiếng Việt, Lịch Sử, Giáo dục Lối sống.
  • Biên soạn sách Tiếng Việt cho học sinh Mầm non, xây dựng chương trình Tiếng Việt tiền Tiểu học.
  • Biên tập sách cho bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.
  • Điều hành quản lý Dự án Chương trình Giáo dục Hiện đại Cánh Buồm hoạt động từ năm 2009 đến nay.

Quan điểm giáo dục

Sứ mệnh của nhà giáo hiện đại không phải là người truyền đạt kiến thức sẵn có cho học sinh mà là người thiết kế, tổ chức hệ thống VIỆC LÀM để mỗi học sinh có thể TỰ LÀM ra kiến thức cho mình. Chỉ bằng cách đó các em mới có năng lực TỰ HỌC, TỰ GIÁO DỤC để có thể TỰ LÀM RA CHÍNH MÌNH. Và vì thế, một nhà trường hiện đại phải là nơi tổ chức sự trưởng thành về tư duy cho mỗi học sinh thông qua con đường TỰ HỌC, từ đó mà có thể tạo ra một dân tộc tự học, một đời sống tự do và một đất nước tự cường.

Cam kết đóng góp

Cam kết tham gia xây dựng, quản lý chương trình, đào tạo giáo viên và giáo dục học sinh theo triết lý giáo dục của hệ thống trường Dewey.