Giám đốc chương trình Tiếng Việt THCS

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm 15 năm giảng dạy, đào tạo giáo viên và quản lý giáo dục từ bậc Tiểu học đến THPT.
  • Có kinh nghiệm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, THCS các môn Văn, Tiếng Việt, Lối sống, Khoa học…
  • Có kinh nghiệm biên soạn, biên tập sách cho bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
  • Có kinh nghiệm điều hành quản lý Dự án thiện nguyện về giáo dục hoạt động trên 10 năm.

Quan điểm giáo dục

Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành cho mỗi học sinh thông qua con đường tự học. Năng lực tự học sẽ giúp các em tự giáo dục để tổ chức quá trình tự phát triển, nhờ đó mà biết sống tự lập, tự cường. Sứ mệnh của nhà giáo hiện đại không phải là người truyền đạt kiến thức sẵn có cho học sinh mà là người thiết kế, tổ chức HỆ THỐNG VIỆC LÀM để mỗi học sinh có thể TỰ LÀM ra kiến thức cho mình. Vì thế, một nhà trường hiện đại là một nhà trường của phương pháp TỰ HỌC.

Cam kết đóng góp

Cam kết tham gia xây dựng, quản lý chương trình, đào tạo giáo viên và giáo dục học sinh theo sứ mệnh, tầm nhìn của tập đoàn.