Kiểm định CIS

Hội đồng các trường quốc tế (CIS) là tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới với những tiêu chí và tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc đánh giá một ngôi trường mang tầm vóc Quốc tế. Sự công nhận của CIS được coi là chuẩn mực đối với các tổ chức giáo dục trên thế giới.

Hiện tại có hơn 740 trường thành viên từ cấp Mầm non đến Trung học và 610 trường Đại học/Cao đẳng tại 122 quốc gia là thành viên của CIS. Mục tiêu của CIS là hỗ trợ các trường thành viên trong việc thực hiện và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục Quốc tế đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học sinh.

Có ba lý do chính để trường học thực hiện quy trình kiểm định. Chúng ta muốn xác thực hoặc có sự xác thực về những nỗ lực của toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên. Chúng ta muốn có một kế hoạch phát triển cụ thể và có sự hỗ trợ để lập kế hoạch đó. Chúng ta muốn học sinh của trường có thể bước vào các trường đại học quốc tế và trường chúng ta được quốc tế công nhận. Đó là sự công nhận của quốc tế mà tất cả phụ huynh đều mong muốn.

Các thành viên CIS được kỳ vọng sẽ:

  • Hoàn thành các lời hứa nêu trong tuyên ngôn định hướng, các chính sách, hợp đồng và các tài liệu quảng bá, giới thiệu;
  • Luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được chất lượng vượt trội;
  • Xây dựng môi trường văn hóa quan tâm, chia sẻ, trong đó sự giáo dục, sự an toàn và sức khỏe thể chất và tinh thần của HS và các thành viên khác trong cộng đồng trường học là ưu tiên hàng đầu;
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật;
  • Tôn trọng nhân phẩm và sự bình đẳng của mọi cá nhân, nhóm người và các nền văn hóa.
  • Nâng cao năng lực công dân toàn cầu.

Khung đánh giá Kiểm định Quốc tế CIS cung cấp cho cộng đồng nhà trường một phương pháp đối chiếu, đánh giá và phát triển nhằm triển khai và đảm bảo rằng nhà trường có sự tiến bộ liên tục, có hệ thống. Khung đánh giá này được dựa trên bốn yếu tố căn bản phản ánh tầm nhìn và sứ mệnh của CIS. Bốn yếu tố căn bản này quyết định tính hiệu quả của một ngôi trường trong việc:

  • Hiện thực hóa mục tiêu và định hướng đã đề ra;
  • Tạo môi trường học tập hiệu quả cho học sinh;
  • Đảm bảo và cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh;
  • Phát triển tư duy công dân toàn cầu.